Firemní vzdělávání - zajistíme Vám dotaci3. 6. 2019

Chcete vzdělávat sebe nebo své zaměstnance v cizím jazyce?

Chcete využít nějaký dotační titul, abyste minimalizovali náklady?

Chcete získat další informace o možnosti využití dotací na vzdělávání?

Můžeme Vám podal další informace o možnosti čerpat dotace na vzdělávání, můžeme Vám připravit žádost a můžeme Vás i vzdělávat.

 

Pro další informace klikněte ZDE nebo na název aktuality.

Naše Jazyková škola ATHENA již dlouhodobě zajišťuje firemní vzdělávání s využitím dotace na vzdělávací náklady a na refundace mezd zapojených zaměstnanců v rámci projektu POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců).

 

Kdo se může do projektu POVEZ II zapojit?

 • zaměstnavatelé - podnikatelské subjekty
 • OSVČ
 • nestátní neziskové organizace
 • podmínkou je doložení bezdlužností od FÚ, ČSSZ, zdravotních pojišťoven a CS

 

Jak probíhá finanční vypořádání?

 • příspěvek na úhradu vzdělávací aktivity je vyplácen po ukončení vzdělávání (je nastavena 15% spoluúčast žadatele)
 • mzdové příspěvky jsou propláceny měsíčně zpětně (ve výši až 100%) za dobu účasti zaměstnanců na vzdělávání

 

Kdo se může vzdělávacích aktivit účastnit?

Vzdělávání se mohou účastnit zaměstnanci, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenu pracovní smlouvu (nikoli DPP či DPČ). Pracovní smlouva může být i na zkrácený úvazek.

 

V jakých oblastech je možné vzdělávat zaměstnance?

Vzdělávat je možné v oblasti:

 • cizích jazyků
 • odborné
 • specifické

 

Kde a kdy probíhá výuka?

Výuka se může realizovat buď v našich učebnách nebo přímo u Vás ve firmě dle předem dohodnutého harmonogramu v dnech a časech, které Vám budou z hlediska provozu firmy vyhovovat.

 

Kolik zaměstnanců se může vzdělávání účastnit?

Počet zaměstnanců na vzdělávání není omezen. U jazykové výuky jsou optimální skupinky 3 - 5 zaměstnanců (možná je i individuální výuka). U ostatních forem vzdělávání počet zaměstnanců v jednotlivých skupinách určíte Vy dle Vašich provozních potřeb.

 

Jak Vám můžeme pomoci?

Naše společnost Vám může:

 1. Připravit žádost na realizaci vzdělávací aktivity
 2. Realizovat vzdělávací aktivitu
 3. Zabezpečit administraci vzdělávací aktivity a připravit všechny dokumenty pro ÚP

 

Realizátorem projektu je ÚP ČR. Žádost se podává na místně příslušnou pobočku ÚP ČR.

 

Pokud byste měli zájem o další informace, jsem Vám k dispozici na telefonu (774 408 416) nebo emailu (ginter@athena.cz).