Jazykové kurzy pro firmy - zajistíme Vám dotaci!27. 10. 2018

Chcete vzdělávat své zaměstnance?

Chcete, aby vzdělávání Vašich zaměstnanců bylo hrazeno formou nějaké dotace?

Nechcete se zabývat tvorbou projektové žádosti na vzdělávání svých zaměstnanců?

 

Pokud si na tyto otázky odpovíte ano, potom Vám nabízíme řešení - využití projektu POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II), který realizuje ÚP ČR a s využitím kterého můžete vzdělávat své zaměstnance za finanční podpory z ÚP ČR formou úhrady vzdělávacích nákladů a refundace mezd zaměstnanců za dobu jejich účasti na vzdělávání.

 

Pro více informací klikněte ZDE nebo na název aktuality.

 

S využitím projektu POVEZ II máte možnost zí­skat finanční­ prostředky na:

- vzdělávání­ (jazykové nebo další) Vás s Vašich zaměstnanců;

- úhradu nákladů za vzdělávací aktivitu ve výši 85% vzdělávacích nákladů;

- úhradu mzdových nákladů vzdělávaných zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávání­.

 

Vzdělávání­ může mít charakter:

- odborné jazykové výuky;

- odborného vzdělávání;

- profesního vzdělávání.

 

Dotační­ podmí­nky - podmínky realizace vzdělávací aktivity:

  • z prostředků dotace můžete zaplatit 85 % nákladů na vzdělávací­ aktivitu (je stanovena 15% spoluúčast ze strany zaměstnavatele);
  • z prostředků dotace můžete zaplatit/refundovat - až 100 % mzdových nákladů;
  • příspěvek je poskytován měsíčně zpětně;
  • podpora může být poskytovaná v režimu "de minimis" i v režimu "blokové vyjímky";
  • zaměstnanec navržený k účasti na vzdělávací­ aktivitě musí­ být v pracovně právní­m nebo obdobném vztahu k firmě (nikoli však DPP či  DPČ), může se jednat o zkrácený úvazek;
  • vzdělávání­, na které lze poskytnout příspěvek, musí být realizováno externí­m vzdělávacím zařízením nebo interní­m lektorem;
  • příspěvky jsou poskytovány max. na dobu 18 měsíců.

 

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte: Mgr. Marek Ginter, e-mail: ginter@athena.cz, tel.: 774 408 416.

Rádi Vám sdělíme všechny podrobnosti k možnosti využití dotací na vzdělávání zaměstnanců a refundaci mezd. Žádost a další dokumenty Vám připravíme a zabezpečíme Vám kvalitní vzdělávání Vašich zaměstnanců.