Jazykové kurzy pro pedagogy akreditované v rámci DVPP (ŠABLONY)13. 8. 2017

V rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) máme akreditovány kurzy pro jazyk:

- anglický

- německý

- ruský

ve všech časových dotacích a pokročilostech pro ZŠ a SŠ.

Pokud chcete získat další informace, klikněte prosím na název aktuality nebo zde a zobrazí se Vám podrobnější informace.

 

 1. Jazykové kurzy máme akreditovány pro jazyk:

 • anglický

 • německý

 • ruský

 

 1. Jazykové kurzy jsou zaměřené na obecný jazyk a určené pedagogům na všech jazykových úrovních.

 

     3. Kurzy jsou zaměřeny na rozvíjení a zdokonalení všech jazykových kompetencí:

 • gramatika a slovní zásoba

 • psaný projev

 • porozumění slyšenému a psanému textu

 • zlepšení mluveného projevu.

 

 1. Kurzy jsou dostupné ve variantách 80, 56, 32, 24 a 16 vyučovacích hodin na jazykových úrovních A1, A2, B1, B2.

 2. Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT.

 3. Forma výuky kurzů: prezenční.

 4. Místo výuky: ve škole (dle přání školy) nebo v učebnách Jazykové školy ATHENA.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mail: athena@athena.cz nebo na telefonu 774 408 416.