JEDNOLETÉ DENNÍ JAZYKOVÉ STUDIUM 2019/20 V KROMĚŘÍŽI14. 5. 2019

Chcete se přihlásit k Jednoletému dennímu jazykovému studiu?

Chcete mít i nadále statut studenta?

Chcete se dále zdokonalovat v angličtině?

Chcete složit mezinárodně uznávanou zkoušku z angličtiny, získat mezinárodně uznávaný certifikát a mít po celý profesní život výhodu oproti ostatním?

 

Pro další informace klikněte ZDE nebo na název aktuality.

Pokud chcete pokračovat ve studiu angličtiny, právě pro Vás může být Jednoleté denní jazykové studium angličtiny na Jazykové škole ATHENA v Kroměříži. Toto Jednoleté denní jazykové studium je určeno jak pro maturanty, tak pro veřejnost se zájmem o intenzivní studium angličtiny. V rámci Jednoletého denního studia budete mít angličtinu 20 h týdně. Za školní rok to je celkem cca 800 h angličtiny, tedy velký počet hodin, kdy budete moci zdokonalovat svou angličtinu a připravovat se na složení mezinárodního certifikátu Cambridge English: First (FCE). Tento certifikát budete moci skládat přímo v Jazykové škole ATHENA v Kroměříži na konci školního roku.

Naše Jazyková škola ATHENA připravuje své posluchače na složení mezinárodního certifikátu Cambridge English: First (FCE) již od roku 1999. Za tuto dobu získali naši vyučující mnoho zkušeností a poznatků, které mohou uplatnit při přípravě našich studentů na složení certifikátu. A je nutno říci, že naši studenti jsou vždy připraveni opravdu dobře na všechny části zkoušky (mluvený projev/Speaking, čtení a využití jazykových struktur/Reading and Use of English, psaní/Writing, poslech/Listening). Úspěšnost našich studentů u zkoušek Cambridge English: First je 85%. Naše Jazyková škola ATHENA dosahuje tedy u mezinárodního certifikátu dlouhodobě velmi dobrých výsledků.

Tyto velmi dobré výsledky jsou podloženy jednak pravidelnou domácí přípravou našich studentů, jednak velmi dobrým vedením našimi vyučujícími a jednak praktickou přípravou v rámci výuky na zkoušku Cambridge English: First a také konáním zkušebních FCE nanečisto. U zkoušky FCE nanečisto mají naši studenti možnost si vyzkoušet zkoušku FCE přesně dle požadavků certifikace, ale ve zkušebním režimu, kdy je zkouší naši vyučující a navíc dostanou naši studenti zpětnou vazbu, jak se ještě lépe připravit na složení FCE a na které části zkoušky se mají ještě zaměřit. A je nutno také říci, že FCE nanečisto realizujeme pouze za symbolickou cenu (oproti Cambridge English: First).

V neposlední řadě je potřeba říci, že Jednoleté denní jazykové studium (dříve pomaturitní studium) je neustále vyhledávanou formou pokračujícího vzdělávání, kde mají zájemci (a to nejen maturanti) možnost se intenzivně vzdělávat v jazyce anglickém a kdy naši studenti absolvují více než 800 h angličtiny za jeden školní rok výuky.

Pro další informace můžete:

  1. Volat na telefon 774 408 416, 774 770 365
  2. Psát na e-mail: athena@athena.cz
  3. Vyplnit online přihlášku na www.athena.cz/denni-kurzy/prihlaska-AD