JEDNOLETÉ DENNÍ STUDIUM - 2018/201918. 3. 2018

Do 30.6.2018 můžete podat přihlášku k Jednoletému dennímu studiu angličtiny na naší škole pro školní rok 2018/2019.

 

Pro další informace klikněte ZDE nebo na název aktuality.

 

Tento typ studia je určen všem zájemcům o intenzívní studium angličtiny. Naše škola je zapsána v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou a SPLŇUJE VŠECHNY NÁLEŽITOSTI ŘÁDNÉHO DENNÍHO STUDIA. Studentům, kteří složí svou první maturitní zkoušku v roce 2018, budou přiznány veškeré sociální výhody studentů a statut studenta (přídavky na děti, dopravné atd.).

Ke studiu se mohou přihlásit i zájemci, kteří poprvé nematurovali v roce 2018, budou zařazeni jako posluchači. 

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ:

1. kolp zápisu - do 30. 6. 2018

- zaslání přihlášky (přihláška ZDE) e-mailem (athena@athena.cz) nebo odevzdání přihlášky v kanceláři jazykové školy (Tovačovského 337, Kroměříž) v úředních hodinách pondělí až čtvrtek od 8:00 – 12:00 h, od 12:30 – 17:00 h nebo odeslání přihlášky poštou na adresu školy (Jazyková škola ATHENA, Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž).

 

PO PŘIHLÁŠENÍ NÁSLEDUJE:

  • převzetí Rozhodnutí o přijetí ke studiu
  • podpis Smlouvy o studiu
  • dodání kopie maturitního vysvědčení

 

Po zaslání Vaší přihlášky ke studiu obdržíte od naší školy pozvánku, ve které Vám bude sděleno, kdy se máte dostavit k podpisu smlouvy o studiu. Smlouva o studiu obsahuje podrobnosti o studiu, přesný harmonogram výuky a informace o úhradě školného včetně stornovacích podmínek. Smlouva o studiu rovněž přesně definuje vzájemná práva a povinnosti obou stran. 

Přijímací zkouška se nekoná.