Statut studenta - září 2018 až srpen 201910. 6. 2018

Chcete si udržet statut studenta až do srtpna 2019?

Chcete se přitom i zdokonalit v angličtině?

A budete letos maturovat?

Pokud si odpovíte na tři výše uvedené otázky "ANO", potom máme pro Vás řešení - JEDNOLETÉ DENNÍ JAZYKOVÉ STUDIUM na naší Jazykové škole ATHENA v Kroměříži.

Pro další informace klikněte ZDE nebo na název aktuaity.

 

Co znamená přiznání statutu studenta?

Přiznání statutu studenta znamená, že i během studia na Jazykové škole ATHENA v JEDNOLETÉM DENNÍM JAZYKOVÉM/POMATURITNÍM STUDIU budete moci využívat všech výhod jako studenti na jiné střední škole, to znamená že je jim přiznáno zdravotní pojištění od státu, mohou mohou uplatňovat slevy na jízdném, rodiče mohou upltňovat přídavky na děti atd.

 

Kdy je staut studenta přiznán?

Podmínkou je složení první maturitní zkoušky v roce, ve kterém nastoupíte na  JEDNOLETÉ DENNÍ JAZYKOVÉ/POMATURITNÍ STUDIUM.

 

Jaké má studium výhody?

JEDNOLETÉ DENNÍ JAZYKOVÉ/POMATURITNÍ STUDIUM Vám nabízí možnost velmi intenzivního studia angličtiny, kdy během jednoho roku se můžete posunout o 2 jazykové úrovně dle Evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Vaše znalost angličtiny se zásadně zvýší.

 

Jaké možnosti Vám absolvování studia přináší?

Vaše zdokonalení v angličtině Vám otevře dveře u mnoha zaměstnavatelů, kde znalost angliřtiny je stále významnějším a významnějším faktorem při výběru novýh zaměstnaců. A Vy budeme mít složenu zkoušku dle mezinárodně uznávaného certifikátu - First Certificate in English.

Zásadní posun ve znalosti angličtiny Vám také výrazně pomůže při přijímacích zkouškách na vysokou školu nebo i během samotného studina na VŠ.