Zahájení projektu "NÁVRAT ŽEN DO PRÁCE"7. 1. 2017

Od 1. 1. 2017 jsme zahájili realizaci projektu NÁVRAT ŽEN DO PRÁCE z Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je zlepšení postavení 70 žen s malými dětmi na trhu práce v okrese Kroměříž.

Projekt:

- podpoří rovnost žen a mužů na trhu práce

- napomůže ženám ke slaďování pracovního, soukromého a rodinného života

- napomůže ženám k podpoře vzdělávání za účelem zvýšení zaměstnanosti žen po přerušení pracovní kariéry z důvodu péče o děti

- napomůže ženám ke zvýšení využívání flexibilních forem práce jako forem podpory slaďování

- napomůže ženám ke snížení pracovní diskriminace na trhu práce a k překonávání genderových stereotypů

 

Kontaktní osoba projektu:

Mgr. Marek Ginter

tel.: 774 408 416

e-mail: ginter@athena.cz