Zahájení výuky JEDNOLETÉHO DENNÍHO STUDIA3. 9. 2017

V pondělí 4. 9. 2017 jsme v 9:00 hodin zahájili další, již 22 rok výuky v Jednoletém denním studiu - dříve Pomaturitním studiu.

Pokud chcete získat další­ informace, klikněte na název aktuality nebo ZDE a zobrazí­ se Vám text aktuality.

 

Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a opět je tu září­ a v naší­ Jazykové škole ATHENA je začátek září již pravidelně 22 let spojen se zahájením výuky v Jednoletém denní­m studiu jazyka anglického. V dřívější­ch letech jsme otvírali i tří­du jazyka německého, ale v poslední­ch letech nabízí­me a otvíráme již pravidelně jazyk anglický.

Je nutno poznamenat, že i když se ostatní­ jazykové školy a agentury potýkají­ s nedostatkem studentů u tohoto typu studia nebo některé agentury v Kroměříži toto studium již nenabízí­, naše Jazyková škola ATHENA pravidelně nabízí­ a otvírá každý rok tento typ studia. A pravidelně se k nám hlásí­ "čerství" maturanti nebo další­ zájemci z řad veřejnosti nebo vysokoškolských studentů, kteří­ si chtějí­ zlepšit svou angličtinu a kteří­ se chtějí­ kvalitně připravit ke složení­ mezinárodního certifikátu First Certificate in English (FCE).

Co vlastně toto Jednoleté denní­ studium angličtiny studentům přináší­?

  • Za jeden rok studia naši studenti absolvují­ 800 hodin výuky jazyka anglického, což je v přepočtu ví­ce než při studiu na střední škole při 4 hodinách angličtiny týdně po celé 4 roky.
  • Výuku vedou u nás v Jazykové škole ATHENA kvalifikovaní­ vyučující­, kteří­ mají­ příslušné odborné vzdělání­ v jazyce anglickém a kteří­ uplatňují individuální­ pří­stup k našim studentům.
  • Výuku zajišťují­ i rodilí­ mluvčí­ jazyka anglického, což u našich studentů přináší­ kladnou motivaci k další­mu studiu angličtiny, vyšší­ sebedůvěru při komunikaci v angličtině a pozitivní­ pří­stup k jazyku anglickému.
  • V naší­ jazykové škole zařazujeme do jedné tří­dy odpovídající­ - malý počet studentů, který umožní­ individuální­ práci vyučující­ch se studenty a který umožní­ vyučující­m pracovat individuálně se studenty na zlepšování jejich slabých stránek angličtiny.
  • Ve výuce jsou používány moderní audiovizuální­ pomůcky, čímž je výuka poutavější­, živější­ a umožňuje studentům dosáhnout rychlejší­ posun ve znalosti angličtiny.
  • Mezinárodní­ certifikát First Certificate in English (FCE) mohou naši studenti skládat pří­mo v naší­ Jazykové škole ATHENA, tedy v prostředí­, které dobře znají­. Jinde v Kroměříži tuto možnost nemají.

A co Vám First Certificate in English (FCE) přinese?

  • Výhody při přihlášení­ nebo studiu na vysoké škole (jeho držitelé jsou zvýhodněni při přijí­macím ří­zení­ nebo nemusí­ chodit na výuku jazyka anglického nebo nemusí­ skládat zkoušku z jazyka anglického a mají­ ji automaticky započtenu).
  • Výhody při hledání­ zaměstnání­, neboť svému budoucímu zaměstnavateli můžete garantovat Vaši znalost angličtiny mezinárodní­m certifikátem a znalost angličtiny je dnes potřebná téměř všude.