Organizace výuky


  • Výuka probíhá od 2. září 2019 do 30. června 2020 od pondělí do pátku v rozsahu 20 vyučovacích hodin týdně v učebnách v centru města Kroměříže, a to ve čtyřhodinových blocích denně v době od 8:00 do 11:20 hod.
  • Výuka je zaměřena na systematickou přípravu ke složení mezinárodních zkoušek (FCE, ESOL B1, B2) či základní státní jazykové zkoušky. Jazyková škola ATHENA umožní svým posluchačům možnost předběžného přezkoušení před vlastní zkouškou a účast na Cambridge zkouškách nanečisto.
  • Jazyková škola ATHENA umožní svým posluchačům složení Cambridge zkoušek FCE přímo v naší škole v Kroměříži.
  • Všichni studenti, kteří absolvují jednoleté denní jazykové (pomaturitní) studium v plném rozsahu, zakončí studium zkouškou, obdrží od Jazykové školy ATHENA "OSVĚDČENÍ" o absolvování kurzu.
  • Při výuce jsou využívány moderní a osvědčené britské učebnice a učební materiály.
  • Výuku vedou kvalifikovaní pedagogové a rodilí mluvčí.