Jazykové vzdělávání pro Vaši firmu


Důležitou součástí našeho programu jsou jazykové kurzy pro soukromé společnosti, státní instituce a podniky.

Podle profesního zaměření Vaší firmy můžeme připravit kurz, který maximálně vyjde vstříc Vašim specifickým potřebám a požadavkům, včetně odborného zaměření kurzu (obchod, elektro, gastronomie, stavebnictví, drogistické zboží, strojírenství, textilní výroba, tvorba SW, zemědělství, aj.).

Součástí firemní výuky je:

  • evidence postupu výuky a docházky prostřednictvím třídní knihy;
  • vstupní jazykový audit, na základě kterého jsou posluchači rozděleni do příslušných úrovní, jsou stanoveny cíle výuky, vypracována koncepce výuky.
  • závěrečné písemné hodnocení posluchačů a kurzu;
  • certifikát o absolvování kurzu;