Informace pro zájemce


Přihlášky ke studiu jsou k dispozici ZDE, rovněž je spolu s veškerými informačními materiály obdržíte:

  • v kanceláři JŠ - Kroměříž, Tovačovského ul. 337
  • tel.: 774 408 416, 774 770 365

Termín pro přihlášení: 21. 9. 2018.

Zájemci o kurz začátečníků mohou posílat přihlášky emailem (athena@athena.cz) nebo poštou na adresu JŠ ATHENA, Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž, nejpozději do 21. 9. 2018. Po tomto termínu se mohou hlásit již pouze osobně v kanceláři JŠ ATHENA.

Noví zájemci o kurzy vyšší pokročilosti se dostaví s vyplněnou přihláškou v termínu zápisu osobně do kanceláře JŠ ATHENA, kde budou zařazeni do odpovídajícího kurzu nebo zašlou svou přihlášku e-mailem: athena@athena.cz.

Posluchači, kteří již navštěvují JŠ ATHENA, postupují do vyšších kurzů poté, co vykonali test u svých lektorů. Od nich obdrží v červnu přihlášku, vyplněnou ji odevzdají svým vyučujícím do 15. 6. 2018.

Pro způsob úhrady školného fakturou vystavte prosím objednávku, kde uveďte přesný název a IČ. Posluchač, který se vzdělává ve více kurzech, získává slevu školného 5% na druhý a 10% na třetí kurz. Kurzovné uvedené v rozpisu kurzu znamená předplacení jazykové výuky na celý školní rok. V případě pozdějšího nástupu do kurzu se cena adekvátně snižuje.

Platba kurzovného:

  • bankovním převodem na účet u Fio banky - č. ú.: 2200547616/2010; variabilní symbol je evidenční číslo posluchače přidělené po přihlášení
  • v hotovosti v kanceláři školy v úředních hodinách
  • sleva pro stálé posluchače (absolvovali školní rok 2017/2018 nebo 2016/2017) = 200 Kč
  • cena uvedená v rozpise kurzů je základní, platná při úhradě zálohy na kurzovné ve výši 3.000 Kč do 31. 7. 2018
  • dále je možno zaplatit v pozdějším termínu do 21. 9. 2018
  • zápisné a kurzovné se posluchačům vrací pouze v případě, že kurz není otevřen a nedojde k dohodě o přeřazení do jiného kurzu