Typy kurzů


Běžné kurzy

  •   90 minut týdně s průměrným počtem 4 - 8 posluchačů ve skupině;
  • 120 minut týdně s průměrným počtem 5 - 8 posluchačů ve skupině;

Konverzační kurzy

  • 90 minut týdně s průměrným počtem 3 - 6 posluchačů ve skupině;
  • výuka rodilými mluvčími;

Všechny kurzy je možno otevřít i při nižším počtu uchazečů ve skupině, přičemž rozsah výuky bude upraven podle počtu přihlášených zájemců.