Znovu do práce


Základní údaje o projektu

registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002635

doba realizace projektu: 1. prosinec 2016 až 30. listopad 2018 

Popis projektu

Projekt je plánován na 24 měsíců pro 70 uchazečů o zaměstnání evidovaným na ÚP ČR v Kroměříži, Holešově, Bystřici pod Hostýnem déle než 5 měsíců.

Projekt bude realizován postupně pro účastníky ve 14 skupinách po cca 5 účastnících. Projekt zahrnuje povinné aktivity pro všechny účastníky (Aktivizační program, Job club, Individuální poradenství) a aktivity výběrové dle sestaveného rozvojového plánu účastníka (rekvalifikace).

 

Cíle projektu

 • podpořit 70 osob účastí v projektu
 • podpořit 30 osob úspěšným absolvováním rekvalifikačního kurzu
 • zprostředkovat vhodné zaměstnání pro 35 osob

 

Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání, kteří jsou evidováni na úřadech práce regionu kroměřížska (Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem) nepřetržitě déle než 5 měsíců.

 

Průběh

Všechny aktivity projektu jsou navrženy tak, aby byly ku prospěchu cílové skupině, čili aby z každé aktivity projektu účastníci projektu něco získali - získali nové kompetence, vědomosti, dovednosti, nové sociální impulsy, nové příklady atd.

Aktivizační program přinesou cílové skupině sociální povzbuzení a silnou motivaci. V Job clubu získají účastníci projektu kompetence v oblasti pracovně právních vztahů a budou pro zaměstnavatele rovnocenným partnerem v oblasti znalostí svých práv a povinností v návaznosti na zákoník práce a další právní normy. Dále budou připraveni na všechny aktivity při vyhledávání zaměstnání.

Rekvalifikace budou v rámci projektu cíleně směrovány do určitých oblastí, kde je se zaměstnavateli předchozí dohoda na možném pracovním uplatnění účastníků projektu. Účastníkům bude pomáhat Odborný poradce trhu práce při hledání zaměstnání a přípravě před nástupem do pracovního poměru. V poradenských činnostech budou přicházet účastníci projektu za Odborným poradcem trhu práce s dotazy a svými potřebami, jak řešit konkrétní situace a problémy.

 

Realizátor projektu

Agentura ATHENA s.r.o.

IČ: 016 42 791

Karolíny Světlé 3366

Kroměříž

767 01

 

Kontaktní osoba

Mgr. Marek Ginter

ginter@athena.cz

+420 774 408 416

http://www.athena.cz

 

Aktivity projektu

1. Aktivizační program - 1. skupina

 • termín: 2. 12. 2016 – 12. 12. 2016
 • vstoupilo: 6 účastníků
 • úspěšně ukončilo: 6 účastníků

2. Job club – 1. skupina

 • termín: 14. 12. 2016 – 19. 12. 2016
 • vstoupilo: 6 účastníků
 • úspěšně ukončilo: 6 účastníků

3. Nástup do zaměstnání

 • termín: 1. 1. 2017
 • vstoupilo: 4 účastníci

4. Aktivizační program - 2. skupina

 • termín: 27. 1. 2017 – 6. 2. 2017
 • vstoupilo: 4 účastníci
 • úspěšně ukončilo: 4 účastníci

5. Job club – 2. skupina

 • termín: 10. 2. 2017 – 27. 2. 2017
 • vstoupilo: 4 účastníci
 • úspěšně ukončilo: 4 účastníci

6. Nástup do zaměstnání

 • termín: 1. 3. 2017
 • vstoupilo: 2 účastníci

7. Aktivizační program - 3. skupina

 • termín: 13. 3. 2017 – 24. 3. 2017
 • vstoupilo: 5 účastníků
 • úspěšně ukončilo: 5 účastníků

8. Job club – 3. skupina

 • termín: 27. 3. 2017 – 3. 4. 2017
 • vstoupilo: 5 účastníků
 • úspěšně ukončilo: 5 účastníků

9. Aktivizační program - 4. skupina

 • termín: 24. 4.  2017 – 15. 5. 2017
 • vstoupilo: 6 účastníků
 • úspěšně ukončilo: 6 účastníků

10. Job club – 4. skupina

 • termín: 19. 5. 2017 – 29. 5. 2017
 • vstoupilo: 6 účastníků
 • úspěšně ukončilo: 6 účastníků

11. Aktivizační program - 5. skupina

 • termín: 12. 6. 2017 – 23. 6. 2017
 • vstoupilo: 9 účastníků
 • úspěšně ukončilo: 9 účastníků

12. Job club – 5. skupina

 • termín: 26. 6. 2017 – 3. 7. 2017
 • vstoupilo: 9 účastníků
 • úspěšně ukončilo: 9 účastníků