Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Cambridge English: First (FCE) - 12.6.2018

Pátek 15. 6. 2018

Po úvodní rychlé administraci začala samotná zkouška, která se skládala ze čtyř částí (tzv. Papers):

1. Mluvený projev (Speakong)

 • Této části zkoušky se účastnili vždy dva zkoušející a dva zkoušení. Jeden zkoušející kladl otázky zkoušeným, druhý jen poslouchal a hodnotil. První fází byl rozhovor se zkoušejícím na témata blízká zkoušenému, jako jsou např. rodina, denní režim, trávení volného času apod. Ve druhé části dostal každý zkoušený dvě barevné ilustrace, které asi 1 minutu popisoval a porovnával. Po výpovědi každého zkoušeného byl druhý kandidát požádán o krátkou odpověď na otázku spojenou s popisovaným tématem. Třetí fází byla úloha, kterou řešili spolu oba zkoušení na základě krátkých poznámek a ústních pokynů, které obdrželi od zkoušejícího. V poslední fázi zkoušení hovořili se zkoušejícím na témata, o kterých se mluvilo ve třetí fázi.

2. Čtení a Využití jazykových struktur (Reading und Use of English)

 • V této části zkoušky se ověřovala schopnost číst a porozumět textům různého typu např. z novin a časopisů. Zkoušení měli prokázat, že rozumí podrobnostem i obecnému smyslu zkušebních textů a umí si domyslet i významy, které nejsou vyjádřeny bezprostředně. Testovala se také schopnost využití angličtiny, např. při výběru vhodného slova z nabídnutých možností, doplňování chybějících slov a slovních spojení do textu, převádění slovních druhů v textu, přeformulování vět a vyjádření. Úkoly v této části zkoušky měly formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu, sestavování částí textů, doplňování chybějících slov a slovních spojení do textu, převádění slovních druhů v textu, přeformulování vět a vyjádření.

3. Psaní (Writing)

 • V této části zkoušky bylo nutné napsat dva texty, oba v délce 140-190 slov.

  Téma první práce bylo povinné pro všechny zkoušené a bylo ve formě eseje. Téma druhé práce si mohli zkoušení vybrat ze tří možností (např. email, dopis, článek do novin, esej, zprávu z nějaké události či recenzi na dané téma).

4. Poslech (Listening)

 • V této části zkoušky se ověřovala schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích. Nahrávky zahrnovaly rozhovory, přednášky, diskuse, interview, rozhlasové pořady nebo zprávy.

  Všechny nahrávky, ve kterých se objevovaly různé druhy přízvuků jsme uslyšeli dvakrát. Hodnotí se schopnost zachytit podrobné informace a také porozumět obecnému smyslu vyslechnutých úryvků.

  Úlohy, které řešily v této části zkoušky, byly výběrem jedné z několika nabídnutých odpovědí nebo doplňováním vynechaných míst v textu.  

   

Všichni naši posluchači byli na zkoušky dobře připraveni a věříme, že budou u zkoušky úspěšní. Výsledky se dozví až následně v průběhu měsíce července.

Všem držíme palce!

Jazyková škola ATHENA

Tovačovského 337
767 01 Kroměříž

© 2019 ATHENA - Všechna práva vyhrazena

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign