Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - máme akreditováno

Sobota 13. 7. 2019

Jazyková škola ATHENA nabízí v rámci šablon II kurzy angličtiny, němčiny, ruštiny a španělštiny na jazykové úrovni A1 – B2, u angličtiny až C2.

Kurzy jsou akreditovány v souladu s požadavky "šablon" (obsah kurzu, hodinová dotace atd.). Naše kurzy máme akreditovány MŠMT v systému DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) pro jazyk:

 • anglický
 • německý
 • ruský
 • španělský

v rozsahu:

 • 8 hodin
 • 16 hodin
 • 24 hodin
 • 32 hodin
 • 56 hodin
 • 80 hodin

v pokročilostech (dle SERR)

 • A1 (anglický, německý, ruský, španělský jazyk)
 • A2 (anglický, německý, ruský, španělský jazyk)
 • B1 (anglický, německý, ruský, španělský jazyk)
 • B2 (anglický, německý, ruský, španělský jazyk)
 • C1 (anglický jazyk)
 • C2 (anglický jazyk)

Tyto kurzy jsou akreditovány pro pedagogické pracovníky:

 • mateřských škol
 • základních škol
 • středních škol
 • vyšších odborných škol
 • speciálních škol
 • uměleckých škol

 

Jazykové kurzy jsou zaměřené na obecný jazyk a určené všem pedagogickým pracovníkům. Kurzy jsou zaměřeny na rozvíjení a zdokonalení všech jazykových kompetencí:

 • gramatika
 • slovní zásoba
 • psaný projev
 • porozumění slyšenému a psanému textu
 • zlepšení mluveného projevu

Výuková metoda je založena na nejnovějších principech komunikativní výuky cizího jazyka. Hlavním cílem jsou praktické jazykové dovednosti jednotlivých posluchačů ve všech částech jazykového vzdělávání.

Cílem vzdělávání je rozvíjení komunikativních dovedností posluchačů s důrazem na schopnost pohotově a věcně reagovat, schopnost naslouchat a ptát se na doplňující otázky, správně aplikovat funkční fráze (souhlasu, nesouhlasu, argumentace, přesvědčování) v každodenních situacích a při diskusi. 

Absolventi si odnáší živé jazykové znalosti, které jsou schopni při své profesní činnosti a v zahraničí uplatnit. Naučí se komunikovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, takže mohou normálně konverzovat s rodilými mluvčími. Měli by být schopni aplikovat svoje znalosti a aktivně se účastnit diskuze ve známém kontextu.

Forma kurzů:

 • prezenční
 • v prostorách Jazykové školy ATHENA nebo "na míru" dle přání školy

Přínosy pro učitele:

 • rozšíření slovní zásoby
 • lepší a přesnější vyjadřování
 • zvýšení úrovně znalosti gramatických vazeb se zaměřením na jejich praktické využití
 • zdokonalení písemného projevu a komunikace
 • lepší porozumění mluvenému slovu
 • lepší schopnost rozlišovat důležité informace při poslechu
 • pokrok ve výslovnosti a intonaci
 • porozumění psanému textu
 • zdokonalení se v práci s textem

 

Realizujeme i kurzy na míru dle požadavků konkrétní školy či školského zařízení.

Kurzy realizujeme v Kroměříži a Zlíně ve vlastních učebnách. Další možností je realizace dle domluvy i u Vás na dalších místech. 

Výstupem kurzů je Osvědčení o absolvování kurzu v rámci DVPP. Zajímavý obsah, občerstvení a snadná dostupnost jsou samozřejmostí.

 

V případě Vašeho požadavku nám prosím zašlete Vaši představu o výuce na e-mail: athena@athena.cz a my se s Vámi spojíme a domluvíme podrobnosti k výuce. Můžete nám také zavolat na číslo: 774 408 416.

Jazyková škola ATHENA

Tovačovského 337
767 01 Kroměříž

© 2020 ATHENA - Všechna práva vyhrazena

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign