Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Denní x Pomaturitní studium angličtiny - znáte rozdíly?

Neděle 20. 11. 2016

Všichni dříve věděli, co je pomaturitní studium angličtiny a pro koho je určeno. Nová legislativa pojem pomaturitní studium ruší a přináší nový pojem: Denní studium angličtiny.

Je mezi nimi nějaký rozdíl?

Není – stále jde o intenzivní jednoleté studium angličtiny určené převážně pro čerstvé maturanty, kteří chtějí intenzivním studiem zlepšit své znalosti v angličtině a posunout se až o 2 úrovně dle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Navíc mají studenti během studia možnost absolvovat zkušební testování a na konci studia mohou složit zkoušky z angličtiny dle mezinárodních certifikátů (většinou First Certificate in English).

Studium je jednoleté s denní výukou dle klasického rozpisu školního roku od 1. 9. do 30. 6. následujícího kalendářního roku. Výuka je 4 vyučovací hodiny denně, tedy cca 800 hodin za školní rok. Výuku vedou čeští lektoři a rodilí mluvčí jazyka anglického.

 

Budu mít statut studenta?

Ano, samozřejmě budete mít statut studenta a všechny výhody s ním spojené. Naše škola má platnou akreditaci k realizaci Denního studia a naši studenti mají stejná práva a výhody, jako studenti na ostatních středních školách.

 

Co mně studium přinese?

  1. Zlepším si své znalosti jazyka anglického na úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
  2. Složím úspěšně mezinárodní certifikát First Certificate in English (FCE) přímo v Jazykové škole ATHENA v Kroměříži. Tento certifikát mně pomůže při přijímacím řízení na vysokou školu nebo při přijímání do zaměstnání.
  3. Budu intenzivně studovat angličtinu v rozsahu cca 800 hodin.
  4. Budu moci ověřit a prohloubit své jazykové znalosti a dovednosti přímou komunikací s rodilými mluvčími jazyka anglického.

Jaký je obsah studia?

  1. pololetí: intenzivní práce na všech aspektech obecné angličtiny: slovní zásoba, gramatika, čtení, psaní, poslech, mluvení.
  2. pololetí: intenzivní příprava na úspěšné složení vybrané Cambridge zkoušky, každodenní příprava na požadované dovednosti a typy cvičení, které jsou v Cambridge zkouškách obsaženy.

 

Kde se mohu přihlásit?

Přihlásit se můžete v kanceláři Jazykové školy ATHENA nebo poslat přihlášku z webu www.athena.cz.

 

Mohu se přihlásit i nyní?

Ano, můžete. Zájemci o studium se mohou stále ještě přihlásit k Dennímu studiu jazyka anglického na naší Jazykové škole ATHENA a budou tak moci intenzivně studovat.

 

Kde budu studovat?

Naše Jazyková škola ATHENA sídlí v Kroměříži na ulici Tovačovského, č.p.  337.

Naše škola sídlí přímo v centru města s dobrou dostupností na hromadnou dopravu, cca 7 minut od autobusového a vlakového nádraží.

Jazyková škola ATHENA

Tovačovského 337
767 01 Kroměříž

© 2020 ATHENA - Všechna práva vyhrazena

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign