Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

DVPP - šablony II - akreditované jazykové kurzy

Sobota 10. 4. 2021

Jazyková škola ATHENA má akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 186 jazykových kurzů v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro projekt Šablony II.

 

Jazyková škola ATHENA nabízí v rámci šablon II kurzy angličtiny na jazykové úrovni A1 až C2, kurzy němčiny, ruštiny a španělštiny na jazykové úrovni A1 až B2.

Kurzy jsou akreditovány v souladu s požadavky "šablon" (obsah kurzu, hodinová dotace atd.). Naše kurzy máme akreditovány MŠMT v systému DVPP pro pedagogické pracovníky:

 • mateřských škol
 • základních škol
 • středních škol
 • vyšších odborných škol
 • speciálních škol
 • uměleckých škol

 

Jazykové kurzy jsou zaměřené na obecný jazyk a jsou určené všem pedagogickým pracovníkům. Kurzy jsou zaměřeny na rozvíjení a zdokonalení všech jazykových kompetencí:

 • gramatika
 • slovní zásoba
 • psaný projev
 • porozumění slyšenému a psanému textu
 • zlepšení mluveného projevu

 

Cílem vzdělávání je rozvíjení komunikativních dovedností posluchačů s důrazem na schopnost pohotově a věcně reagovat, schopnost naslouchat a ptát se na doplňující otázky, správně aplikovat funkční fráze (souhlasu, nesouhlasu, argumentace, přesvědčování) v každodenních situacích a při diskusi. 

Absolventi si odnáší živé jazykové znalosti, které jsou schopni při své profesní činnosti a v zahraničí uplatnit. Naučí se komunikovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, mohou normálně konverzovat s rodilými mluvčími. Měli by být schopni aplikovat svoje znalosti a aktivně se účastnit diskuze ve známém kontextu.

Forma kurzů:

 • prezenční
 • v prostorách Jazykové školy ATHENA nebo "na míru" dle přání zadavatele - školy

Přínosy pro učitele:

 • rozšíření slovní zásoby
 • lepší a přesnější vyjadřování
 • zvýšení úrovně znalosti gramatických vazeb se zaměřením na jejich praktické využití
 • zdokonalení písemného projevu a komunikace
 • lepší porozumění mluvenému slovu
 • lepší schopnost rozlišovat důležité informace při poslechu
 • pokrok ve výslovnosti a intonaci
 • porozumění psanému textu
 • zdokonalení se v práci s textem

 

Realizujeme i kurzy na míru dle požadavků konkrétní školy či školského zařízení.

 

Kurzy realizujeme v Kroměříži a Zlíně ve vlastních učebnách. Další možností je realizace dle domluvy i u Vás na dalších místech. 

 

Výstupem kurzů je Osvědčení o absolvování kurzu v rámci DVPP. 

 

Zajímavý obsah, občerstvení a snadná dostupnost jsou samozřejmostí.

 

V případě Vašeho požadavku nám prosím zašlete Vaši představu o výuce na e-mail: athena@athena.cz a my se s Vámi spojíme a domluvíme podrobnosti k výuce. Můžete nám také zavolat na číslo: 774 408 416.

Jazyková škola ATHENA

Oskol 433
767 01 Kroměříž

© 2022 ATHENA - Všechna práva vyhrazena | Změnit nastavení cookies

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign