Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

DVPP šablony – poslední termíny do 25. 2. 2022 - i online - akreditované jazykové kurzy

Sobota 29. 1. 2022

Jazyková škola ATHENA má akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 186 jazykových kurzů (jazyk anglický, německý, ruský, španělský) v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro projekt Šablony II.

A máme akreditovaný i kurz "Projektová výuka" v rozsahu 8 hodin.

 

Kurzy jsou akreditovány v souladu s požadavky "šablon II" (obsah kurzu, hodinová dotace atd.). Naše kurzy máme akreditovány MŠMT v systému DVPP pro pedagogické pracovníky:

 • mateřských škol
 • základních škol
 • středních škol
 • vyšších odborných škol
 • speciálních škol
 • základních uměleckých škol

 

Jazykové kurzy pro jazyk anglický, německý, ruský a španělský jsou zaměřené na obecný jazyk a jsou určené všem pedagogickým pracovníkům. Kurzy jsou zaměřeny na rozvíjení a zdokonalení všech jazykových kompetencí:

 • gramatika
 • slovní zásoba
 • psaný projev
 • porozumění slyšenému a psanému textu
 • zlepšení mluveného projevu

 

Cílem vzdělávání je rozvíjení komunikativních dovedností posluchačů s důrazem na schopnost pohotově a věcně reagovat, schopnost naslouchat a ptát se na doplňující otázky, správně aplikovat funkční fráze (souhlasu, nesouhlasu, argumentace, přesvědčování) v každodenních situacích a při diskusi. 

Absolventi si odnáší živé jazykové znalosti, které jsou schopni při své profesní činnosti a v zahraničí uplatnit. Naučí se komunikovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, mohou normálně konverzovat s rodilými mluvčími. Měli by být schopni aplikovat svoje znalosti a aktivně se účastnit diskuze ve známém kontextu.

Forma kurzů:

 • prezenční (v prostorách Jazykové školy ATHENA nebo "na míru" dle přání zadavatele - školy)
 • online 

Přínosy pro učitele:

 • rozšíření slovní zásoby
 • lepší a přesnější vyjadřování
 • zvýšení úrovně znalosti gramatických vazeb se zaměřením na jejich praktické využití
 • zdokonalení písemného projevu a komunikace
 • lepší porozumění mluvenému slovu
 • lepší schopnost rozlišovat důležité informace při poslechu
 • pokrok ve výslovnosti a intonaci
 • porozumění psanému textu
 • zdokonalení se v práci s textem

 

Realizujeme i kurzy na míru dle požadavků konkrétní školy či školského zařízení.

 

Kurzy realizujeme v Kroměříži a Zlíně ve vlastních učebnách. Další možností je realizace dle domluvy i u Vás na dalších místech nebo online formou.

 

Výstupem kurzů je Osvědčení o absolvování kurzu v rámci DVPP. 

 

Zajímavý obsah, občerstvení a snadná dostupnost jsou samozřejmostí!

 

V případě Vašeho požadavku nám prosím zašlete Vaši představu o výuce na e-mail: athena@athena.cz a my se s Vámi spojíme a domluvíme podrobnosti k výuce. Můžete nám také zavolat na číslo: 774 408 416.

 

Další informace můžete najít na našich webových stránkách.

Jazyková škola ATHENA

Oskol 433
767 01 Kroměříž

© 2023 ATHENA - Všechna práva vyhrazena | Změnit nastavení cookies

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign