Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Hledáte práci/zaměstnance? Nabízíme Vám příspěvek na mzdu ve výši 22.500 Kč/měsíc

Neděle 11. 11. 2018

Od října letošního roku jsme začali realizovat projekt Pomůžeme Vám najít práci. Cílem projektu je pomoci osobám evidovaným na ÚP ČR najít práci.

Pro jaké osoby je projekt určen?

Projekt Pomůžeme Vám najít práci je určen pro osoby evidované na Úřadu práce ČR:

- nepřetržitě 1 rok

nebo

- za poslední 2 roky v součtu 12 měsíců

 

Jakou formu pomoci můžeme účastníkům projektu nabídnout?

Nejvýraznější formou pomoci, kterou můžeme účastníkům projektu nabídnout, je finanční příspěvek pro jejich nového zaměstnavatele ve výši 22.500 Kč na dobu 6 měsíců. Tento příspěvek je určen na zapracování event. zaškolení nových zaměstnanců tak, aby s novými zaměstnanci neměl zaměstnavatel další náklady. Tento finanční příspěvek na mzdové náklady je u zaměstnavatelů velmi vyhledávaná forma pomoci při zaměstnávání osob dlouhodobě evidovaných na Úřadu práce ČR.

 

Kdo může získat dotaci na mzdu?

Dotaci/příspěvek na mzdu na nové zaměstnance může získat libovolný zaměstnavatel, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nemá nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Může přijmout zaměstnance a tím získat dotaci každý zaměstnavatel?

Ano, příspěvek na mzdu může získat každý zaměstnavatel vyjma organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací.

 

Kde mohu získat další informace?

Pro další informace si pište na mail: ginter@athena.cz nebo volejte na telefon 774 408 416 (Mgr. Marek Ginter).


Jazyková škola ATHENA

Tovačovského 337
767 01 Kroměříž

© 2020 ATHENA - Všechna práva vyhrazena

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign