Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Individuální výuka - efektivní jazykové vzdělávání

Neděle 23. 2. 2020

Chcete se rychle naučit cizí jazyk?

Chcete si zvolit čas, kdy se budete učit cizí jazyk?

Chcete se ve výuce cizího jazyka zaměřit na některá témata?

Chcete se ve výuce cizího jazyka věnovat jen konverzaci / jen některým částem gramatiky?

 

Pokud si na některou z těchto otázek odpovíte ANO, pak právě pro Vás je nejvýhodnější INDIVIDUÁLNÍ forma výuky.

 

Individuální forma výuky je nový směr jazykového vzdělávání, kdy jeden lektor/ka učí jednoho posluchače. Tato forma výuky je:

  • nejrychlejší formou jazykového vzdělávání
  • nejúčinnější formou jazykového vzdělávání
  • nejefektivnější formou jazykového vzdělávání v poměru cena pokrok ve znalosti jazyka

 

Má individuální forma výuky nějaké výhody?

Ano, individuální forma výuky má řadu výhod:

1. Rychlejší tempo zvládnutí cizího jazyka

2. Možnost volby času výuky, který Vám vyhovuje

3. Možnost zaměření výuky cizího jazyka na oblasti, které potřebujete (gramatika, slovní zásoba, konverzace ...)

4. Nejlepší poměr: čas výuky x cena výuky

5. Možnost procvičovat libovolná témata dle Vaší potřeby

 

Co je to individuální forma výuky (individuální výuka)?

Individuální forma výuky je výuka, kdy jeden posluchač má pro svou potřebu jednoho lektora. Výuka probíhá tak, že lektor v daný čas výuky učí pouze Vás - jednoho posluchače.

 

Kolik posluchačů se mnou bude při individuální výuce?

Při individuální formě výuky budete pouze Vy - tedy jeden posluchač a jeden lektor

 

V jakých časech individuální výuka probíhá?

Individuální výuku realizujeme v časech, které Vám budou vyhovovat. Vy sami si určíte čas výuky - tedy konkrétní dny v týdnu a přesný čas výuky. 

 

Kde individuální výuka probíhá?

Individuální forma výuky probíhá buď v učebnách naší Jazykové školy ATHENA na Tovačovského ulici v Kroměříži nebo může individuální výuka probíhat přímo u Vás - ve firmě, ... 

 

Kdo individuální výuku vede - učí?

Individuální formu výuky učí kvalifikovaní lektoři v oblasti daného cizího jazyka s mnohaletou praxí v oblasti jazykového vzdělávání dospělých.

 

Jak dlouhý je optimální čas individuální výuky?

Dle našich zkušeností a potvrzení z praxe jazykového vzdělávání doporučujeme individuální formu jazykové výuky realizovat v lekcích v délce 60 minut.

 

Kde mohu získat další informace?

Další informace můžete získat:

  • na našich webových stránkách www.athena.cz
  • můžete nám zavolat na telefon 774 770 365
  • můžete nám napsat na e-mail: kancelar@athena.cz

 

 

 

Jazyková škola ATHENA

Tovačovského 337
767 01 Kroměříž

© 2020 ATHENA - Všechna práva vyhrazena

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign