Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Individuální výuka - nový směr jazykového vzdělávání

Neděle 21. 10. 2018

Má individuální forma výuky nějaké výhody?

Ano, individuální forma výuky má řadu výhod:

1. Rychlejší tempo zvládnutí cizího jazyka

2. Možnost volby času výuky, který Vám vyhovuje

3. Možnost zaměření výuky cizího jazyka na oblasti, která potřebujete (gramatika, slovní zásoba, konverzace ...)

4. Nejlepší poměr: čas výuky x cena výuky

5. Možnost procvičovat libovolných témat dle Vaší potřeby

 

Co je to individuální forma výuky (individuální výuka)?

Individuální forma výuky je výuka, kdy jeden posluchač má pro svou potřebu jednoho lektora. Výuka probíhá tak, že lektor v daný čas výuky učí pouze Vás - jednoho posluchače.

 

Kolik posluchačů se mnou bude při individuální výuce?

Při individuální formě výuky budete pouze Vy - tedy jeden posluchač a jeden lektor

 

V jakých časech individuální výuka probíhá?

Individuální výuku realizujeme v časech, které Vám budou vyhovovat. Vy sami si určíte čas výuky - tedy konkrétní dny v týdnu a přesný čas výuky. 

 

Kde individuální výuka probíhá?

Individuální forma výuky probíhá buď v učebnách naší Jazykové školy ATHENA na Tovačovského ulici v Kroměříži nebo může individuální výuka probíhat přímo u Vás - ve firmě, ... 

 

Kdo individuální výuku vede - učí?

Individuální formu výuky učí kvalifikovaní lektoři v oblasti daného cizího jazyka s mnohaletou praxí v oblasti jazykového vzdělávání dospělých.

 

Jak dlouhý je optimální čas individuální výuky?

Dle našich zkušeností a potvrzení z praxe jazykového vzdělávání doporučujeme individuální formu jazykové výuky realizovat v lekcích v délce 60 minut.

Jazyková škola ATHENA

Tovačovského 337
767 01 Kroměříž

© 2020 ATHENA - Všechna práva vyhrazena

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign