Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Individuální výuka - proč si ji zvolit?

Sobota 16. 3. 2019

A jak individuální výuka probíhá?

Předem si domluvíte s lektorem časy výuky, které mohou být i nepravidelně, a to jak co se týče dnů v týdnu a časů, tak i četnosti výuky v jednotlivých týdnech. Jeden týden můžete mít výuku 2x týdně, druhý týden 1x týdně.

 

Jaký jazyk se v rámci individuální výuky mohu učit?

Můžete si zvolit z celé škály cizích jazyků, které naše Jazyková škola ATHENA vyučuje - můžete tedy volit:

- angličtinu

- němčinu

- ruštinu

- španělštinu

- italštinu

- francouzštinu

 

Jak budu za individuální výuku platit?

Platit budete dle dojednaných a skutečně odučených hodin.

 

A bude se lektor věnovat opravdu pouze mně?

Ano, lektor se bude věnovat pouze Vám, budete v učebně sami s lektorem.

 

Jaké má individuální výuka výhody?

1. Sami si zvolíte čas a i místo výuky, které Vám vždy vyhovují.

2. Individuální přístup lektora.

3. Tempo a intenzita výuky se přizpůsobí Vašim možnostem.

4. Možnost volby obsahu výuky – výuku lze zaměřit na to, co potřebujete – gramatiku, konverzaci, přípravu k mezinárodní zkoušce či náplně studia střídat dle vašich potřeb

5. Možnost individuálního procvičení učiva

6. Rychlejší tempo zvládání cizího jazyka než u skupinové výuky.

7. Hodinu si můžete v předstihu v případě potřeby přesunout.

8. Tempo a intenzita výuky se přizpůsobí Vašim možnostem.

 

Jak se mohu k individuální výuce přihlásit?

Přihlásit se můžete:

1. Vyplněním online formuláře na našich www stránkách

2. Zasláním Vašeho požadavku na individuální výuku na e-mailem na: athena@athena.cz

3. Telefonicky (774 770 365) nebo osobně v kanceláři

Další informace k individuální výuce Vám sdělíme po obdržení Vaší přihlášky.

 

Cena individuální výuky je vyšší než u skupinových kurzů, ale v porovnání intenzity individuální a skupinové výuky je na tom lépe individuální výuka.

 

Při individuální výuce zvládnete v čase, který věnujete cizímu jazyku, maximum látky a využijete 100 % svých možností a financí, které do výuky investujete.

Jazyková škola ATHENA

Tovačovského 337
767 01 Kroměříž

© 2019 ATHENA - Všechna práva vyhrazena

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign