Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Jazyková škola ATHENA zahajuje 26. rok výuky Jednoletého denního jazykového (pomaturitního) studia

Neděle 23. 8. 2020

Jazyková škola ATHENA zahájí v úterý 1.9.2020 již 26. školní rok Jednoletého denního jazykového (pomaturitního) studia.

 

Jazyková škola ATHENA zahájí v úterý 1. září 2020 již 26. rok výuky v Jednoletém denním jazykovém studiu. Dříve bylo toto studium známo jako pomaturitní studium

Jazyková škola ATHENA zahájila realizaci tohoto typu studia již v roce 1995. První školní rok 1995/96 jsme otevřeli jednu třídu tohoto pomaturitního studia v jazyce anglickém. V dalších letech jsme otvírali pomaturitní studium v jazyce anglickém i jazyce německém, a to ještě vždy ve 2 třídách pro každý jazyk. Takto probíhala výuka na konci devadesátých let. Po roce 2000 se postupně snižoval zájem o toto studium, až od roku 2006 otvíráme pravidelně každý školní rok jednu třídu tohoto Jednoletého denního jazykového studia v jazyce anglickém až do letošního školního roku 2020/21.

Za celou dobu studia prošlo tímto typem studia v naší Jazykové škole ATHENA 720 studentů. Z tohoto počtu většina ukončila úspěšně toto studium jazyka anglického absolvováním Cambridge English: First. Tyto zkoušky realizujeme od roku 2013 přímo v naší Jazykové škole ATHENA v Kroměříži.

Jednoleté denní jazykové studium má za celou dobu své existence stejný rozsah: týdenní rozsah výuky je 20 vyučovacích hodin.

Školní rok je organizován dle organizace školního roku vydaného MŠMT.

Statut studenta mají u nás studenti, kteří absolvovali úspěšně první maturitní zkoušku v roce, v němž nastupují na Jednoleté denní jazykové studium. Ostatní zájemci mohou samozřejmě také navštěvovat Jednoleté denní (pomaturitní) jazykové studium, ale nemají přiznán statut studenta.

Výuka probíhá nyní v naší škole na Tovačovského ulici 337, Kroměříž. Naši studenti mají příjemně vybavenou učebnu včetně moderní audiovizuální učebny a dataprojektoru, přístupu na internet.

Pokud máte i Vy zájem o studium jazyka anglického formou pomaturitního studia v Jednoletém denním jazykovém studiu na Jazykové škole ATHENA v Kroměříži, můžete nám zavolat (774 408 416, 774 770 365) nebo napsat e-mail (athena@athena.cz) nebo přijít za námi přímo do kanceláře (Tovačovského 337, Kroměříž). Rádi Vám poskytneme všechny informace o tomto typu studia.

Další podrobnosti můžete získat také na www.athena.cz.

Jazyková škola ATHENA

Tovačovského 337
767 01 Kroměříž

© 2021 ATHENA - Všechna práva vyhrazena

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign