Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Jednoleté denní jazykové (pomaturitní) studium 2024/2025 s přípravou na FCE

Neděle 19. 5. 2024

Budete letos maturovat?

Baví Vás angličtina?

Chcete získat mezinárodní certifikát z angličtiny?

 

Jazyková škola ATHENA pravidelně již od roku 1996 otvírá každý rok "Jednoleté denní jazykové studium" dříve nazývané "Pomaturitní studium". Je nutno říci, že název Pomaturitní studium byl a je asi výstižnější a přesnější, ale legislativa si to přeje jinak.

Proč je výstižnější název Pomaturitní studium?

Pomaturitní studium proto, že většina studentů přihlášených k tomuto studiu jsou právě noví maturanti různých typů středních škol. Ale maturitní zkouška není v žádném případě podmínkou k přijetí k tomuto jazykovému studiu. Tento, dnes dle vyhlášky MŠMT nazývaný "Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou" je určený všem zájemcům bez rozdílu věku a dosaženého vzdělání.

V našich lavicích se setkají čerství maturanti i s těmi, kteří nebyli tak úspěšní a maturita je čeká ještě jednou. V lavicích ale usedají i vysokoškolští studenti, kteří se rozhodli po měsíci nebo semestru ještě vrátit ke "středoškolskému studiu", zdokonalit se v angličtině a získat mezinárodně uznávaný certifikát FCE. V lavici občas usednou i Ti, co maturitní zkoušku absolvovali již dříve a nyní mají zájem o opravdu intenzivní studium angličtiny.

 

Jaký je obsah výuky Jednoletého denního jazykového studia na Jazykové škole ATHENA?

Obsah výuky můžeme rozdělit do 3 bloků:

1. V prvním bloku, který probíhá cca v měsíci září v rozsahu 60 hodin, se hlavně opakuje anglický jazyk a procvičuje na min. úrovni A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

2. Ve druhém bloku, který probíhá od října do ledna v rozsahu 340 hodin, si studenti prohlubují znalost angličtiny a procvičují na min. úrovni B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

3. Ve třetím bloku, který probíhá od února do června v rozsahu 400 hodin, se studenti intenzivně připravují ke složení mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English: First (FCE).

Tato zkouška se koná každý školní rok v naší Jazykové škole ATHENA na konci měsíce června. Zkoušky se mohou samozřejmě zúčastnit i ostatní zájemci o složení této zkoušky z řad veřejnosti.

 

Podrobnosti k Jednoletému dennímu jazykovému studiu najdete na našich webových stránkách v sekci "Denní studium".

Podrobnosti ke složení zkoušky Cambridge English: First (FCE) najdete také na našich webových stránkách v sekci "Zkoušky".

Jazyková škola ATHENA

Oskol 433
767 01 Kroměříž

© 2024 ATHENA - Všechna práva vyhrazena | Změnit nastavení cookies

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign