Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Jednoleté denní jazykové studium 2019/20 s přípravou na Cambridge zkoušku

Neděle 26. 5. 2019

Jazyková škola ATHENA pravidelně již od září 1996 otvírá každé září "Jednoleté denní jazykové studium", dříve nazývané "Pomaturitní studium". Je nutno říci, že název Pomaturitní studium byl a je asi výstižnější a přesnější, ale legislativa si to přeje jinak.

Proč je výstižnější název Pomaturitní studium?

Protože většina studentů u tohoto typu studia se rekrutuje právě z řad čerstvých maturantů různých typů středních škol. Ale úspěšně absolvovaná maturitní zkouška není v žádném případě podmínkou k přijetí ke studiu. Tento, dnes dle vyhlášky správně nazývaný "Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou" je určeno všem zájemcům bez rozdílu věku a dosaženého vzdělání.

V našich lavicích se setkají čerství maturanti i s těmi, kteří nebyli tak úspěšní a maturita je čeká ještě jednou v červnu 2020, ale v lavicích usedají i vysokoškolští studenti, kteří se rozhodli po měsíci nebo semestru ještě vrátit ke "středoškolskému studu" v podobě Jednoletého denního jazykového studia. V lavici občas usednou i Ti, co maturitní zkoušku absolvovali již dříve a nyní mají zájem o opravdu intenzivní studium angličtiny.

Jaký je obsah výuky Jednoletého denního jazykového studia na Jazykové škole ATHENA?

Obsah výuky můžeme rozdělit do 3 bloků:

1. V prvním bloku, který probíhá cca v měsíci září v rozsahu 80 hodin, se hlavně opakuje anglický jazyk na úrovni A2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

2. Ve druhém bloku, který probíhá od října do ledna v rozsahu 320 hodin, si studenti prohlubují znalost angličtiny na úrovni B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

3. Ve třetím bloku, který probíhá od února do června v rozsahu 400 hodin, se studenti intenzivně připravují ke složení mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English: First (FCE).

Tato zkouška se bude v letošním školním roce v naší Jazykové škole ATHENA konat v sobotu, 22.6.2019. Zkoušky se mohou samozřejmě zúčastnit i ostatní zájemci o složení této zkoušky z řad veřejnosti.

 

Podrobnosti k Jednoletému dennímu jazykovému studiu najdete na našich webových stránkách v sekci "Denní studium".

Podrobnosti ke složení zkoušky Cambridge English: First (FCE) najdete také na našich webových stránkách v sekci "Zkoušky" nebo v aktualitě "Cambridge English: First" z 11.5.2019. 

Jazyková škola ATHENA

Tovačovského 337
767 01 Kroměříž

© 2020 ATHENA - Všechna práva vyhrazena

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign