Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Jednoleté denní jazykové studium (pomaturitní studium) 2021/22 - 1. kolo přijímacího řízení

Sobota 5. 6. 2021

Ředitel Jazykové školy ATHENA vyhlásil 1. kolo zápisu do Jednoletého denního jazykového studia (pomaturitního studia) – jazyk anglický pro školní rok 2020/21.

Studenti, kteří složí první maturitní zkoušku v letošním kalendářním roce, budou mít během studia statut studenta a všechny s tím související výhody na školní rok 2021/22.

 

Jednoleté denní jazykové studium (pomaturitní studium) je určeno všem zájemcům o intenzívní studium angličtiny. Naše Jazyková škola ATHENA je zapsána v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou a studium na naší škole SPLŇUJE VŠECHNY NÁLEŽITOSTI ŘÁDNÉHO DENNÍHO STUDIA.

Studentům, kteří úspěšně složí svou první maturitní zkoušku v roce 2021, budou přiznány u tohoto typu studia veškeré sociální výhody studentů a statut studenta (přídavky na děti, dopravné atd.) po celý školní rok, tedy od 1.9.2021 do 31.8.2022.

Ke studiu se mohou přihlásit i zájemci o studium, kteří nesložili úspěšně první maturitní zkoušku v roce 2021. Tito budou zařazeni jako posluchači (bez statutu studenta) a mohou také intenzivně studovat jazyk anglický.

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ:

1. kolo zápisu - do 30. 6. 2020

zaslání přihlášky online - VYPLŇTE ZDE

nebo

- stažení a vyplnění přihlášky (PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE) a její zaslání e-mailem (athena@athena.cz)

nebo

odevzdání přihlášky v kanceláři jazykové školy ATHENA (Tovačovského 337, Kroměříž):

  • do 30. 6. 2021

v úředních hodinách pondělí až čtvrtek od 8:00 – 12:00 h, od 12:30 – 18:00 h, pátek od 8:00 - 12:00 h, od 12:30 - 13:45 h nebo odeslání přihlášky poštou na adresu školy (Jazyková škola ATHENA, Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž)

 

PO DORUČENÍ PŘIHLÁŠKY NÁSLEDUJE:

  • převzetí Rozhodnutí o přijetí ke studiu
  • podpis Smlouvy o studiu

 

Po zaslání Vaší přihlášky ke studiu obdržíte od naší školy informaci, kdy se máte dostavit k převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu a podpisu smlouvy o studiu. Smlouva o studiu obsahuje podrobnosti o studiu, přesný harmonogram výuky a informace o úhradě školného včetně stornovacích podmínek. Smlouva o studiu rovněž přesně definuje vzájemná práva a povinnosti obou stran. 

Přijímací zkouška se u tohoto typu studia nekoná.

 

Další informace o Jednoletém denním jazykovém studiu (pomaturitním studiu) ve školním roce 2021/22 najdete na webových stránkách Jazykové školy ATHENA - KLIKNĚTE ZDE.

Jazyková škola ATHENA

Tovačovského 337
767 01 Kroměříž

© 2021 ATHENA - Všechna práva vyhrazena

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign