Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Jednoleté denní jazykové studium (pomaturitní studium) 2024/25 - 1. kolo přijímacího řízení

Středa 24. 1. 2024

Ředitel Jazykové školy ATHENA vyhlásil 1. kolo přijímacího řízení do Jednoletého denního jazykového studia (pomaturitního studia) – jazyk anglický na školní rok 2024/25.

Studenti, kteří složí první maturitní zkoušku v letošním kalendářním roce, budou mít během studia statut studenta a všechny s tím související výhody na další školní rok.

 

Jednoleté denní jazykové studium je určeno všem zájemcům o intenzivní studium angličtiny. Naše Jazyková škola ATHENA je zapsána v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou a studium na naší škole SPLŇUJE VŠECHNY NÁLEŽITOSTI ŘÁDNÉHO DENNÍHO STUDIA.

Studentům, kteří úspěšně složí svou první maturitní zkoušku v roce 2024, budou přiznány u tohoto typu studia veškeré sociální výhody studentů a statut studenta (přídavky na děti, dopravné atd.) po celý školní rok, tedy od 1.9.2024 do 31.8.2025.

Ke studiu se mohou přihlásit i zájemci o studium, kteří nesložili úspěšně první maturitní zkoušku v roce 2024. Tito budou zařazeni jako posluchači (bez statutu studenta) a mohou také intenzivně studovat jazyk anglický.

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ:

1. kolo zápisu - do 30. 6. 2024

- zaslání přihlášky online (ZDE)

nebo

- stažení a vyplnění přihlášky (ZDE) a její zaslání e-mailem (athena@athena.cz)

nebo

- odeslání přihlášky e-mailem (kancelar@athena.cz) odevzdání přihlášky v kanceláři jazykové školy (Oskol 433, Kroměříž) v úředních hodinách pondělí až čtvrtek od 8:00 – 12:00 h, od 12:30 – 17:00 h nebo poštou na adresu školy (Jazyková škola ATHENA, Oskol 433, 767 01 Kroměříž)

 

PO DORUČENÍ PŘIHLÁŠKY NÁSLEDUJE:

  • převzetí Rozhodnutí o přijetí ke studiu
  • podpis Smlouvy o studiu

Po zaslání Vaší přihlášky ke studiu obdržíte od naší školy informaci, kdy se máte dostavit k převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu a podpisu smlouvy o studiu. Smlouva o studiu obsahuje podrobnosti o studiu, přesný harmonogram výuky a informace o úhradě školného včetně stornovacích podmínek. Smlouva o studiu rovněž přesně definuje vzájemná práva a povinnosti obou stran. 

Přijímací zkouška se u tohoto typu studia nekoná!

 

Další informace můžete získat na athena.cz.

Jazyková škola ATHENA

Oskol 433
767 01 Kroměříž

© 2024 ATHENA - Všechna práva vyhrazena | Změnit nastavení cookies

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign