Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

JEDNOLETÉ DENNÍ STUDIUM 2018/2019 - PROČ SE PŘIHLÁSIT?

Sobota 12. 5. 2018

Dá mně něco tento typ studia? 

 • Určitě ano. Rok intenzivní angličtiny dá opravdu hodně. Je to  nepromarněný rok. Díky kvalitní výuce dosáhnete velkého zlepšení.  Vaše úroveň znalosti angličtiny se zvýší, zdokonalíte se v gramatice.
 • Pokud má někdo vážný zájem naučit se anglicky, tak určitě. Záleží i na přístupu studentů.
 • Nové zkušenosti, větší jistotu ve vyjádřování, celkově větší rozhled.
 • Získal jsem zde prostor pořádně si uvědomit, co vlastně chci studovat. Zároveň se rozvíjím a udržuji v tempu - a možná, že nakonec půjdu studovat angličtinu, i když jsem předtím plánoval právo.
 • I když jsem na začátku uměl poměrně dobře anglicky, během studia jsem se s mnoha věcmi setkal poprvé. A neustále se dozvídám nové věci.
 • Jelikož mám angličtinu denně, prostě mě to nutí mluvit. Určitě mi to bude dobré pro další studium, případně zaměstnání. S lepší znalostí jazyka mohu žádat i v zahraničí o kvalitnější práci.
 • Toto studium je určitě užitečné, a to nejen pro „čerstvé” maturanty. Já jsem dala výpověď v práci, abych si v relativně „krátké” době mohla zlepšit své jazykové dovednosti, které jsou dnes potřeba.
 • Ti, kteří angličtinu měli už na ZŠ a na SŠ, se zde zdokonalují.
 • Denní studium dá určitě více než večerní docházkový kurz. Plně se tomu věnujete a máte dostatek času na získání znalostí, stálý kontakt s jazykem. A zvyšujete si tím i možnost přijetí na VŠ se zaměřením na angličtinu (bez certifikátu FCE jinak není šance).
 • V porovnání se střední školou je výuka každopádně intenzivnější. Naučila jsem se tady mnohem víc než za 4 roky na střední škole. Lépe rozumím textům písní v angličtině, rozpoznávám rozdíly v americké angličtině.
 • Naučíte se plynule mluvit, seznámíte se i s běžnou hovorovou angličtinou a frázemi, které se používají v běžném životě. A pokud budete chtít, připraví vás na mezinárodní zkoušky různých úrovní, takže můžete získat i certifikát.
 • Angličtina se vám dostane „pod kůži” a stane se přirozenější. Když pak budete chtít jít studovat vysokou školu do zahraničí, nebudete se toho tak bát.
 • Jazyk rozvíjíte po všech stránkách - budete umět perfektně mluvit, ujasníte si gramatiku a budete mluvit bez chyb.
 • Po maturitě jsem byla přijata na VŠ, ale přes prázdniny jsme si uvědomila, že to není ta správná volba. Nebavilo by mě to, byla by to ztráta času. Zatímco tady mám šanci zlepšit se v jazyce.
 • Přerušila jsem studium na VŠ, abych se zdokonalila v jazyce.
 • Nikdy už asi nebudu mít šanci studovat jazyk tak intenzivně.
 • Je to poslední šance studovat před nástupem do práce. Pro mnohé je to možnost najít  si pak lepší zaměstnání.

 

Jací jsou učitelé?

 • Super. Jsou příjemní, vlídní. Poradí, vysvětlí a jsou ochotni pomoci. A hlavně dobře naučí. Je vidět, že mají širší rozhled a mnoho zkušeností s používáním cizích jazyků. Jsou na velmi vysoké úrovni.
 • Tady jsou absolutně skvělí učitelé. Je poznat, že je práce baví.
 • Jsou přátelští, sympatičtí, vtipní. Chtějí, abychom se něco naučili.
 • Milí, aktivní, dokážou si se vším poradit. Ví, jak nás zapojit do hodin.
 • Inteligentní, kvalifikovaní, bezproblémoví. Maximální spokojenost.
 • Jsou fajn, snaží se studenty poznat i jako lidi a nejen jako žáky. Povzbuzují ke studiu.

 

Jak probíhají hodiny? Mluví se celou dobu anglicky? Vysvětlují učitelé, když je potřeba, gramatiku česky?

 • Hodiny jsou skvělé, probíhají v ideálním tempu, často zábavnou formou. Vyučující se snaží co nejvíce komunikovat s žáky anglicky, v případě potřeby vždy vysvětlí gramatiku česky. Ať mám jakýkoliv dotaz, je mi zodpovězen, a gramatika je vysvětlena opravdu dobře.
 • Ze začátku opakujeme - zahřívací kolo, nějaké konverzační aktivity, opakování slovíček nebo gramatiky. Pak přejdeme k novému učivu. Učitelé mají připravené různé aktivity a tím je výuka zajímavější.
 • Ve skupině pro začátečníky češtinu samozřejmě používáme často, jelikož nemáme ještě takovou slovní zásobu v angličtině.

 

Zkouší se ve výuce, známkuje se?

 • Zkoušení, jak ho znáte, tady není. Je sice každý den, ale není známkováno. Testy se píší průběžně. Jinak záleží na učiteli, jak si zařídí zkoušení.
 • Prozkoušení probíhá následující den po tom, co se probere nová látka. Známkování je poněkud odlišné od toho na středních školách. Více se blíží hodnocení na vysokých školách - místo známek ve formě číslic dostáváme 'písmena', od A po E.
 • Po každé probrané lekci máme mini-check. Učitelé nás na každý test dobře připraví. Známkování je rozumné, odpovídá našim znalostem.

 

 Konverzují studenti mezi sebou a s učiteli anglicky?

 • Ano, snažíme se mluvit co nejvíce anglicky. Učitelé na to kladou důraz. Ve skupinách pro studenty s vyšší úrovní pokročilosti je pravidelně konverzace s rodilým mluvčím.
 • Samozřejmě, především, když děláme speaking na určitá témata. Rozšiřujeme si tím slovní zásobu, taky jsme upozorněni na možné chyby, které jsou nám následně vysvětleny.
 • Při práci ve dvojicích konverzujeme anglicky. Vždy na dané téma nebo jen o tom, co jsme prožili o víkendu.

 

Mohu překonat ostych mluvit před někým anglicky?

 • Ano, dá. Není to velký problém i díky tomu, že je zde dobrý kolektiv.
 • Ostych se dá překonat, jen se musí chtít. Každý je jiný, někomu to jde hned, někdo si to potřebuje promyslet, někdo s tím bojuje...
 • Chce to trénink, člověk musí chtít mluvit, i kdyby řekl hloupost - nevadí.
 • Snažíme se ostych překonat. Daří se, i když mnohdy to dá spoustu práce.
 • Určitě dá. Sám jsem měl poněkud problém s veřejným projevem, avšak v dnešní době jsem ve třídě slyšet skoro pořád.
 • Je to individuální, opravdu záleží na jednotlivci. U mně postupně ostych vymizel, zvýšilo se mi sebevědomí v mluvení v angličtině.

 

Zvládneme při studiu brigádu a jiné aktivity?

 • Ano, zvládnete. Vyučování většinou končí ve 12 hodin.
 • Studium není časově náročné, proto se brigáda zvládnout jistě dá. Jednou v týdnu je však vyučování odpoledne.
 • Myslím, že pokud máte na jazyk talent a nepotřebujete nad tím sedět, tak brigádu třeba na 4 hodinky denně zvládnete. Z vlastní zkušenosti ale vím, že je to celkem náročné, ale dá se to. Záleží na vás, jak si zorganizujete čas.
 • Ano, při studiu zvládnu i brigádu.
 • Jistě, je dost času na brigádu a zároveň i na přípravu na VŠ.

Jazyková škola ATHENA

Tovačovského 337
767 01 Kroměříž

© 2020 ATHENA - Všechna práva vyhrazena

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign