Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

JŠ ATHENA zahajuje 27. rok Jednoletého denního jazykového (pomaturitního) studia

Středa 18. 8. 2021

Jazyková škola ATHENA zahájí ve středu 1.9.2021 již 27. školní rok Jednoletého denního jazykového (pomaturitního) studia.

 

Jazyková škola ATHENA zahájí ve středu 1. září 2021 již 27. rok výuky v Jednoletém denním jazykovém studiu. Dříve bylo toto studium známo jako pomaturitní studium

Jazyková škola ATHENA zahájila realizaci tohoto typu studia již v roce 1995. První školní rok 1995/96 jsme otevřeli jednu třídu tohoto pomaturitního studia v jazyce anglickém. V dalších letech jsme otvírali pomaturitní studium v jazyce anglickém i jazyce německém, a to ještě vždy ve 2 třídách pro každý jazyk. Takto probíhala výuka na konci devadesátých let. Po roce 2000 se postupně snižoval zájem o toto studium, až od roku 2006 otvíráme pravidelně každý školní rok jednu třídu tohoto Jednoletého denního jazykového studia v jazyce anglickém až do letošního školního roku 2021/22.

Za celou dobu studia prošlo tímto typem studia v naší Jazykové škole ATHENA 735 studentů. Z tohoto počtu většina ukončila úspěšně toto studium jazyka anglického absolvováním Cambridge English: First. Tyto zkoušky realizujeme od roku 2013 přímo v naší Jazykové škole ATHENA v Kroměříži.

Jednoleté denní jazykové studium má za celou dobu své existence stejný rozsah: týdenní rozsah výuky je 20 vyučovacích hodin.

Školní rok je organizován dle organizace školního roku vydaného MŠMT.

Statut studenta mají u nás studenti, kteří absolvovali úspěšně první maturitní zkoušku v roce, v němž nastupují na Jednoleté denní jazykové studium. Ostatní zájemci mohou samozřejmě také navštěvovat Jednoleté denní (pomaturitní) jazykové studium, ale nemají přiznán statut studenta.

Výuka probíhá v naší škole na Tovačovského ulici 337, Kroměříž. Naši studenti mají příjemně vybavenou učebnu včetně moderní audiovizuální učebny a dataprojektoru, přístupu na internet.

Pokud máte i Vy zájem o studium jazyka anglického formou pomaturitního studia v Jednoletém denním jazykovém studiu na Jazykové škole ATHENA v Kroměříži, můžete nám zavolat (774 408 416, 774 770 365) nebo napsat e-mail (kancelar@athena.cz) nebo přijít za námi přímo do kanceláře (Tovačovského 337, Kroměříž). Rádi Vám poskytneme všechny informace o tomto typu studia.

Další podrobnosti můžete získat také na www.athena.cz.

Jazyková škola ATHENA

Tovačovského 337
767 01 Kroměříž

© 2022 ATHENA - Všechna práva vyhrazena | Změnit nastavení cookies

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign