Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

JŠ ATHENA zahajuje 29. rok Jednoletého denního jazykového (pomaturitního) studia

Neděle 20. 8. 2023

Jazyková škola ATHENA zahájí ve čtvrtek 4.9.2023 již 29. školní rok výuky Jednoletého denního jazykového (pomaturitního) studia. Dříve bylo toto studium známo jako pomaturitní studium

Jazyková škola ATHENA zahájila realizaci tohoto typu studia již v roce 1995. První školní rok 1995/96 jsme otevřeli jednu třídu tohoto pomaturitního studia v jazyce anglickém. V dalších letech jsme otvírali pomaturitní studium v jazyce anglickém i jazyce německém, a to ještě vždy ve 2 třídách pro každý jazyk, tedy 4 třídy v ročníku. Takto probíhala výuka na konci devadesátých let. Po roce 2000 se postupně snižoval zájem o toto studium. Od roku 2006 otvíráme NEPŘETRŽITĚ každý školní rok jednu třídu tohoto Jednoletého denního jazykového studia v jazyce anglickém, a to včetně tohoto nového školního roku 2023/24.

Za celou dobu studia prošlo tímto typem studia v naší Jazykové škole ATHENA 752 studentů. Z tohoto počtu většina ukončila úspěšně toto studium jazyka anglického absolvováním Cambridge English: First. Tyto zkoušky realizujeme od roku 2013 přímo v naší Jazykové škole ATHENA v Kroměříži.

Jednoleté denní jazykové studium má za celou dobu své existence stejný rozsah: týdenní rozsah výuky je 20 vyučovacích hodin.

Školní rok je organizován dle organizace školního roku vydaného MŠMT.

Statut studenta mají u nás studenti, kteří absolvovali úspěšně první maturitní zkoušku v roce, v němž nastupují na Jednoleté denní jazykové studium, tedy v kalendářním roce 2023. Ostatní zájemci mohou samozřejmě také navštěvovat Jednoleté denní (pomaturitní) jazykové studium, ale nemají přiznán statut studenta.

Výuka probíhá v našich nových školních prostorech na ulici Oskol 433, Kroměříž. Naši studenti mají příjemně a moderně vybavenou učebnu včetně audiovizuální techniky a dataprojektoru, přístupu na internet.

Pokud máte i Vy zájem o studium jazyka anglického formou pomaturitního studia v Jednoletém denním jazykovém studiu na Jazykové škole ATHENA v Kroměříži, můžete nám zavolat (774 408 416, 774 770 365) nebo napsat e-mail (kancelar@athena.cz) nebo přijít za námi přímo do kanceláře (Oskol 433, Kroměříž). Rádi Vám poskytneme všechny informace o tomto typu studia.

Další podrobnosti můžete získat také na www.athena.cz.

Jazyková škola ATHENA

Oskol 433
767 01 Kroměříž

© 2024 ATHENA - Všechna práva vyhrazena | Změnit nastavení cookies

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign