Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Maminky – chcete se ZDARMA vzdělávat nebo získat dotaci při nástupu do zaměstnání?

Sobota 8. 2. 2020

Jazyková škola ATHENA začala od 1.1.2020 realizovat nový projekt zaměřený na podporu maminek hledajících práci - Podpora žen na trhu práce.

 

Hlavním cílem projektu je podpora maminek (obecně rodičů s malými dětmi) při návratu na trh práce, tedy podpora maminek při hledání nového zaměstnání.

 

Co maminkám projekt nabízí?

Projekt maminkám nabízí pomoc při hledání práce po rodičovské dovolené nebo obecně pomoc při hledání práce a sladění péče o dítě a rodinu a zvládnutí zaměstnání.

Projekt se orientuje hlavně na využívání flexibilních forem práce, tj. takových forem zaměstnání, které umožní maminkám skloubit péči o dítě a rodinu a zaměstnání. Mezi flexibilní formy práce patří např. zkrácený úvazek, práce z domu, sdílené pracovní místo, stlačený týden, pružná pracovní doba aj.

V rámci projektu jsou pro maminky připraveny:

a) vzdělávací aktivity zaměřené na:

 • osobnostní rozvoj, efektivní komunikaci, motivaci v pracovním prostředí
 • budování sebevědomí - sebepoznávací a diagnostické techniky a metody
 • sestavení pracovního týmu - týmové role, pracovní prostředí, orientace na trhu práce
 • manažerské kompetence - sebeprezentace, praktický nácvik
 • řízení a organizování práce - time management, on-line aplikace pro zefektivnění organizování práce
 • asertivitu a řešení konfliktních situací
 • projektový management

b) individuální poradenství zaměřené na:

 • řešení aktuálních (rodinných, osobních, profesních) problémů slaďování rodiny a práce při hledání a nástupu do zaměstnání s možností využití flexibilních forem práce
 • přípravu životopisu a motivačního dopisu pro konkrétního zaměstnavatele
 • přípravu na přijímací pohovor, praktický nácvik pracovního pohovoru
 • vyhledávání a konzultaci vhodných pracovních nabídek
 • vyhledávání zaměstnavatelů využívajících flexibilní formy práce a vzájemné propojování zaměstnavatele a účastnice

 

Kde se projekt realizuje?

Projekt Podpora žen na trhu práce realizuje Jazyková škola ATHENA v Kroměříži na Tovačovského ulici č. 337/9, kde probíhají i vzdělávací a konzultační aktivity projektu.

K dispozici je pro účely projektu učebna vybavená pro výuku (bílá tabule, dataprojektor, notebook a další standardní vybavení pro vzdělávací činnost) a konzultační místnost.

 

Mohu v rámci projektu získat i dotaci na nové pracovní místo?

Ano, v rámci projektu mohou maminky získat i dotaci na nové pracovní místo, a to až ve výši 24.000 Kč/měsíc na dobu 6 měsíců.

 

Bude mě účast v projektu Podpora žen na trhu práce něco stát?

Samozřejmě všechny aktivity projektu jsou pro maminky ZDARMA.

Navíc mohou maminky získat ještě příspěvek na:

 • cestovné z místa bydliště do Kroměříže
 • hlídání dětí v době, kdy se budou maminky účastnit aktivit projektu

 

Co je podmínkou účasti v projektu?

Podmínkou je být rodičem – mít dítě do 15 let věku.

 

Kde mohu získat další informace?

Další informace můžete získat na:

Jazyková škola ATHENA

Tovačovského 337
767 01 Kroměříž

© 2020 ATHENA - Všechna práva vyhrazena

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign