Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Trendy jazykového vzdělávání

Neděle 27. 11. 2016

Je o studium cizího jazyka zájem?

Ano, je. O studium cizího jazyka je neustále zájem, a to jak ze strany široké veřejnosti, tak ze strany firemní klientely.

U veřejnosti by se zdálo, že zájem o další vzdělávání v cizím jazyce musí již být vyčerpán – vždyť cizí jazyk se učí na základní škole děti již od 4 třídy a za posledních 25 let již všichni prošli důkladnou školskou přípravou v cizím jazyce. Ale není tomu tak. I maturanti se za několik let vrací do školních lavic a navštěvují kurzy pro mírně pokročilé, aby oprášili a doplnili své jazykové znalosti.

U firem význam jazykového vzdělávání neustále roste, neboť dnešní svět je velmi úzce hospodářsky propojen.

 

Kdo chce zlepšovat své jazykové znalosti?

Obecně můžeme říci, že všichni. Do jazykových kurzů chodí již děti ve věku od cca 4-5 let, dále děti navštěvující základní školu, kteří buď ve škole nestíhají a potřebují dohnat své spolužáky nebo naopak děti, které jsou v cizím jazyce velmi šikovné a chtějí dále zdokonalovat své jazykové znalosti a vyhledávají např. i hodiny s rodilými mluvčími.

Co střední generace? Ta tvoří hlavní proud v jazykovém vzdělávání. Přitom jde jak o falešné začátečníky, kteří se cizí jazyk neučili nebo učili velmi dávno, méně jde potom o pokročilé posluchače se snahou o zdokonalování svých jazykových znalostí s cílem složení mezinárodního certifikátu a podložení jazykových znalostí mezinárodně uznávaným certifikátem.

Výjimkou nejsou ani důchodci se zájmem o zdokonalení svých jazykových znalostí.

 

Jaké formy a metody výuky se používají?

V poslední době je stále více oblíbenou a vyhledávanou metodou výuky individuální výuka, kdy má posluchač lektora k dispozici pouze pro sebe. Je to metoda pro posluchače finančně nákladnější, ale zato tato metoda umožňuje probrat více učiva a toto učivo lépe a intenzivněji procvičit a vstřebat.

 

O jaké jazyky je dnes zájem?

To je zcela jednoduché. Většina zájemců chce studovat angličtinu. Anglický jazyk ostatní jazyky zcela válcuje a cca 70% posluchačů jazykových škol zdokonaluje znalost právě v jazyce anglickém. Zbylou část vyplňuje (cca 20%) němčina a o zbytek se dělí jazyk ruský, španělský, italský, francouzský.

Jazyková škola ATHENA

Tovačovského 337
767 01 Kroměříž

© 2019 ATHENA - Všechna práva vyhrazena

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign