Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Učíme online již 12 měsíců - nebojte se toho!

Neděle 28. 3. 2021

Učíme online již 12 měsíců. A za tu dobu jsme se stali opravdu odborníky na online výuku. Vybrali jsme vhodnou platformu:

  • pro jazykovou výuku
  • pro jednoduché přihlašování posluchačů k online výuce
  • pro plnohodnotné prostředí pro výuku se všemi potřebnými náležitostmi

a tuto dále využíváme v této nelehké době k veškeré naší výuce pro všechny posluchače.

 

Vyučujeme online:

  • jednoleté denní jazykové (pomaturitní) studium
  • jazykové kurzy pro veřejnost
  • firemní jazykovou výuku
  • individuální formu výuky

 

Je zřejmé, že některým našim posluchačům online výuka (ve školním prostředí nazývaná distanční) nevyhovuje z různých důvodů. Je ale také zřejmé, že některým našim posluchačům online výuka vyhovuje a užívají si její přínosy:

  • na výuku nemusí nikam docházet
  • neztrácí čas přesunem (přejezdem) k nám do školy
  • k výuce se mohou připojit téměř odkudkoli (z domu, z práce, dokonce někteří sledují online výuku i na služební cestě v autě nebo ve vlaku)

Online učíme od března 2020 – tedy jeden rok. Je to dlouhá doba, za kterou i naši lektoři museli začít „online“ přemýšlet nad jazykovou výukou a nad svými přípravami na výuku a ani pro ně to nebylo a není lehké. Online výuka je mnohem náročnější na přípravu výuky a je mnohem náročnější i na samotné vedení a organizaci výuky. Je mnohem náročnější na volbu a střídání vhodných metod výuky, na střídání individuální a skupinové práce, na vedení konverzace při výuce.

Ale, jak se říká, „všechno zlé je k něčemu dobré“, a tak i tato nelehká doba před nás postavila novou výzvu ve formě „online“ výuky. A její zvládnutí může nám všem do budoucna ve výuce pomoci. Naši posluchači se budou moci např. připojit k hodině v situaci, kdy se nestihnou na výuku dostavit a přitom o výuku nepřijdou. Nebo si naši posluchači budou moci výuku pustit ze záznamu v případě své nepřítomnosti nebo v případě potřeby zopakování určité části výuky. A to by měly být nové možnosti a přednosti, které bychom si měli z dnešního, pro jazykovou výuku nelehkého období, do budoucna odnést.

Jazyková škola ATHENA

Tovačovského 337
767 01 Kroměříž

© 2021 ATHENA - Všechna práva vyhrazena

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign