Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Cambridge English: First


Proč Cambridge English: First?

 • Nejpopulárnější jazyková zkouška v České republice
 • Testuje praktickou znalost angličtiny na vyšší středně pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a mluvený projev.  Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti Jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací
 • Certifikát Cambridge English: First svědčí o tom, že ovládáte angličtinu na úrovni, která stačí k jejímu praktickému využití při práci v kanceláři i na postu manažera (především vyžaduje-li Vaše zaměstnání časté kontakty s cizinci). Držitelé certifikátu si poradí i s vedením obchodní korespondence a telefonáty, budou schopni se účastnit školení vedených v angličtině, využívat anglické učebnice a číst články v angličtině.
 • Je uznávána velkým počtem zaměstnavatelů a různými vzdělávacími institucemi na celém světě
 • Pomůže Vám ohodnotit Vaše pokroky ve výuce angličtiny – získání certifikátu B2 First Vám v budoucnosti usnadní skládání zkoušek na vyšších úrovních pokročilosti (např. C1 Advanced nebo C2 Proficiency)
 • Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky získané v jednotlivých částech zkoušky. Pokud složíte zkoušku, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

 

Pro koho je B2 First?

 • Všem, kdo používají angličtinu na vyšší středně pokročilé úrovni
 • Věk kandidátů není omezen, zkouška je tedy vhodná pro mládež i pro dospělé

 

Z jakých částí se skládá zkouška B2 First / B2 First for Schools?

Zkouška B2 First se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers):

 • Čtení a Využití jazykových struktur (Reading and Use of English)
 • Psaní (Writing)
 • Poslech (Listening)
 • Mluvený projev (Speaking)

Paper 1: Reading and Use of English

V této části zkoušky se ověřuje schopnost číst a porozumět textům různého typu např. z novin a časopisů. Kandidáti by měli prokázat, že rozumí podrobnostem i obecnému smyslu zkušebních textů a umí si domyslet i významy, které nejsou vyjádřeny bezprostředně. Testuje se také schopnost využití angličtiny, např. při výběru vhodného slova z nabídnutých možností, doplňování chybějících slov a slovních spojení do textu, převádění slovních druhů v textu, přeformulování vět a vyjádření. Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu, sestavování částí textů, doplňování chybějících slov a slovních spojení do textu, převádění slovních druhů v textu, přeformulování vět a vyjádření.
Délka: 1 hodina 15 minut
Hodnocení: 40% výsledné známky

 

Paper 2: Writing

V této části zkoušky je nutné napsat dva texty, oba v délce 140-190 slov.
Téma první práce je povinné pro všechny kandidáty a je ve formě eseje. Téma druhé práce si mohou kandidáti vybrat ze tří možností, např. email, dopis, článek do novin, esej, zprávu z nějaké události či recenzi na dané téma.
Délka: 1 hodina 20 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

 

Paper 3: Listening

V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích. Nahrávky mohou zahrnovat rozhovory, přednášky, diskuse, interview, rozhlasové pořady nebo zprávy. Všechny nahrávky, ve kterých se objevují různé druhy přízvuků, uslyší kandidáti dvakrát. Hodnotí se schopnost zachytit podrobné informace a také porozumět obecnému smyslu vyslechnutých úryvků. Úlohy, které je nutné řešit v této části zkoušky, jsou výběr jedné z několika nabídnutých odpovědí nebo doplňování vynechaných míst v textu.  
Délka: 40 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

 

Paper 4: Speaking

Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení. Jeden zkoušející klade otázky zkoušeným, druhý jen poslouchá a hodnotí. První fáze je rozhovor se zkoušejícím na témata blízká kandidátovi, jako jsou např. rodina, denní režim, trávení volného času apod. Ve druhé části dostane každý zkoušený dvě barevné ilustrace, které asi 1 minutu popisuje a porovnává. Po výpovědi každého zkoušeného je druhý kandidát požádán o krátkou odpověď na otázku spojenou s popisovaným tématem. Třetí fáze je úloha, kterou řeší spolu oba zkoušení na základě krátkých poznámek a ústních pokynů, které obdrží od zkoušejícího. V poslední fázi zkoušení hovoří kandidáti se zkoušejícím na témata, o kterých se mluvilo ve třetí fázi.
Délka: 14 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

 

Jaké hodnocení mohu získat?

Nejsnadnější a nejrychlejší cesta, jak se dozvědět své výsledky, vede přes webovou stránku Results online. Vaše výsledky zde budou zveřejněny ihned, jakmile budou k dispozici. K přístupu budete potřebovat znát své Candidate ID Number a Candidate Secret Number, které naleznete na svém Confimation of Entry – .pdf dokument, který Vám přišel emailem před zkouškou a obsahoval mimo jiné i časový rozpis zkoušky.

Po přihlášení si budete moci stáhnout svůj Statement of Results – dokument, který obsahuje následující informace:

 • skóre ze všech dílčích částí zkoušky (reading, writing, listening, speaking a use of English
 • celkové skóre z celé zkoušky
 • výslednou známku (A, B, C, nebo jazykovou úroveň B1)
 • jazykovou úroveň podle Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)

V případě, že svému Statement of Results nerozumíte, stáhněte si jeho vysvětlení zde.

Od ledna 2015 jsou výsledky zkoušky podávány prostřednictvím Cambridge English Scale. Pro více informací o Cambridge English Scale si stáhnětě informační leták.

U zkoušky B2 First můžete dosáhnou následujících výsledků:

Cambridge English Scale Score

  Grade/CEFR

  CEFR level

180–190

  Grade A

  C1

173–179

  Grade B

  B2

160–172

  Grade C

  B2

140–159

  Level B1

  B1

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní B2, nicméně zohledňuje i hodnocení lepší (jazykovou úroveň C1) nebo horší (jazykovou úroveň B1). Certifikát je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 140.

Jazyková škola ATHENA

Oskol 433
767 01 Kroměříž

© 2024 ATHENA - Všechna práva vyhrazena | Změnit nastavení cookies

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign