Učíme jazyky
už 20 let

Umíme je a Vy budete taky!

Denní studium


Jednoleté denní pomaturitní studium anglického jazyka. ZDARMA učebnice na 2. pololetí v hodnotě 900,- Kč

Více o denním studiu

Firemní kurzy


Vaší firmy můžeme připravit kurz, který maximálně vyjde vstříc Vašim specifickým potřebám a požadavkům.

Více o firemních kurzech

Aktuálně ze školy


Pomaturitní studium angličtiny


26. 8. 2016

Studium je určeno všem absolventům středních škol, kteří svou první maturitní zkoušku složili nebo složí v témže kalendářním roce, ve kterém nastupují na pomaturitní studium. Na tyto studující se vztahuje statut studenta a ve smyslu státní sociální podpory je jim přiznáno zdravotní pojištění od státu, přídavky na děti, slevy na jízdném a ostatní požitky s tímto statutem související. Tedy pokud v letošním roce složíte první maturitní zkoušku (v květnu, červnu, září), můžete mít i dále statut studenta a pokračovat v dalším intenzivním studiu angličtiny formou pomaturitního studia.

Pro koho je studium určeno?

Pomaturitní studium je určeno pro všechny, kteří chtějí dále zlepšovat své znalosti v angličtině s cílem pracovat v zahraničí, s cílem získat zajímavou práci s vysokými požadavky na jazykové znalosti angličtiny, s cílem zvýšit si úroveň angličtiny až o dvě úrovně podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, s cílem připravit se na přijímací zkoušky na vysokou školu, jejichž součástí je anglický jazyk nebo chtějí jen zdokonalit své znalosti z angličtiny.

V pomaturitním studiu budete mít během jednoho školního roku cca 800 výukových hodin angličtiny, které Vás dovedou až ke Cambridge zkoušce First Certificate in English.

Kde probíhá výuka pomaturitního studia?

Výuka probíhá ve středu města Kroměříže na Tovačovského ulici 337. Výuku v naší Jazykové škole ATHENA v pomaturitním studiu zabezpečují jak kvalifikovaní čeští lektoři s příslušným vysokoškolským vzděláním, tak také rodilý mluvčí jazyka anglického. Cílem studia je kvalitní příprava v jazyce anglickém směrovaná ke složení mezinárodního certifikátu First Certificate in English, který mohou naši studenti skládat přímo v naší jazykové škole v měsíci červnu.

Mohu se ještě přihlásit?

Ano, stále máte možnost se přihlásit do pomaturitního studia. Stačí jen podat přihlášku (tu najdete na našem webu event. ji můžete vyplnit přímo v kanceláři školy). Následně Vás pozveme k převzetí Rozhodnutí o přijetí ke studiu a k podpisu Smlouvy o studiu.

 

 


Jednoleté denní studium angličtiny 2016/17


20. 8. 2016

Naše Jazyková škola ATHENA bude od 1.9.2016 otvírat již 21 rokem Jednoleté denní studium angličtiny, dříve pomaturitní studium angličtiny. Naši studenti mají přiznán statut studenta se všemi výhodami, které tento statut v jednoletém denním studiu nabízí.

Výuku v naší jazykové škole v Jednoletém denním studiu zabezpečují jak kvalifikovaní čeští lektoři s příslušným vysokoškolským vzděláním, tak také rodilý mluvčí jazyka anglického. Cílem studia je kvalitní příprava v jazyce anglickém směrovaná ke složení mezinárodního certifikátu First Certificate in English, který mohou naši studenti skládat přímo v naší Jazykové škole ATHENA v Kroměříži v měsíci červnu. Nutno říci, že úspěšnost našich studentů u tohoto mezinárodního certifikátu jsou vysoké a dosahují 85%. Je to díky kvalitní a „tvrdé“ přípravě v podobě téměř 800 hodin výuky v jednom školním roce v Jednoletém denním studiu jazyka anglického.

 

Mohu se ještě přihlásit?

Ano, stále máte možnost se přihlásit ke studiu ve školním roce 2016/2017 a můžete i získat statut studenta. Stačí jen podat přihlášku (tu najdete na našem webu a můžete ji poslat e-mailem na adresu athena@athena.cz event. ji můžete vyplnit přímo v kanceláři školy). Následně Vás pozveme k převzetí Rozhodnutí o přijetí ke studiu a k podpisu Smlouvy o studiu.

 

Budu skládat přijímací zkoušku?

Ne, přijímací zkouška se nekoná, podmínkou přijetí je podání přihlášky, převzetí Rozhodnutí o přijetí ke studiu a podpis Smlouvy o studiu.

 

Kolik stojí studium?

Roční školné je stanoveno pro školní rok 2016/2017 na 24.500 Kč. Jako bonus dostanete od naší Jazykové školy ATHENA zdarma učebnici na 2. pololetí, která slouží jako pomůcka k přípravě ke zkouškám First Certificate in English.


Všechny aktuality
Nabízíme služby

Překlady a tlumočení

Více informací
Nabízíme služby

Individuální kurzy

Více informací

FCE - jazykové zkoušky Cambridge


Zkouška FCE je pro všechny, jejichž znalost angličtiny umožňuje její efektivní využití v mnoha každodenních situacích, mimo jiné v práci a během výuky.


Získejte certifikaci FCE