Učíme jazyky
už 20 let

Umíme je a Vy budete taky!

Denní studium


Jednoleté denní pomaturitní studium anglického jazyka. ZDARMA učebnice na 2. pololetí v hodnotě 900,- Kč

Více o denním studiu

Firemní kurzy


Vaší firmy můžeme připravit kurz, který maximálně vyjde vstříc Vašim specifickým potřebám a požadavkům.

Více o firemních kurzech

Aktuálně ze školy


Jednoleté denní studium angličtiny 2016/17


20. 8. 2016

Naše Jazyková škola ATHENA bude od 1.9.2016 otvírat již 21 rokem Jednoleté denní studium angličtiny, dříve pomaturitní studium angličtiny. Naši studenti mají přiznán statut studenta se všemi výhodami, které tento statut v jednoletém denním studiu nabízí.

Výuku v naší jazykové škole v Jednoletém denním studiu zabezpečují jak kvalifikovaní čeští lektoři s příslušným vysokoškolským vzděláním, tak také rodilý mluvčí jazyka anglického. Cílem studia je kvalitní příprava v jazyce anglickém směrovaná ke složení mezinárodního certifikátu First Certificate in English, který mohou naši studenti skládat přímo v naší Jazykové škole ATHENA v Kroměříži v měsíci červnu. Nutno říci, že úspěšnost našich studentů u tohoto mezinárodního certifikátu jsou vysoké a dosahují 85%. Je to díky kvalitní a „tvrdé“ přípravě v podobě téměř 800 hodin výuky v jednom školním roce v Jednoletém denním studiu jazyka anglického.

 

Mohu se ještě přihlásit?

Ano, stále máte možnost se přihlásit ke studiu ve školním roce 2016/2017 a můžete i získat statut studenta. Stačí jen podat přihlášku (tu najdete na našem webu a můžete ji poslat e-mailem na adresu athena@athena.cz event. ji můžete vyplnit přímo v kanceláři školy). Následně Vás pozveme k převzetí Rozhodnutí o přijetí ke studiu a k podpisu Smlouvy o studiu.

 

Budu skládat přijímací zkoušku?

Ne, přijímací zkouška se nekoná, podmínkou přijetí je podání přihlášky, převzetí Rozhodnutí o přijetí ke studiu a podpis Smlouvy o studiu.

 

Kolik stojí studium?

Roční školné je stanoveno pro školní rok 2016/2017 na 24.500 Kč. Jako bonus dostanete od naší Jazykové školy ATHENA zdarma učebnici na 2. pololetí, která slouží jako pomůcka k přípravě ke zkouškám First Certificate in English.


Jednoleté denní studium angličtiny - přijetí ke studiu


7. 8. 2016

Do 31. 8. 2016 běží 2. kolo zápisu do Jednoletého denního studia angličtiny na naší škole.

Pokud máte o studium zájem, odevzdejte přihlášku v kanceláři jazykové školy na Tovačovského ulici 337 v úředních hodinách každé pondělí až čtvrtek od 9:00 h do 13:00 h, od 14:00 h do 18:00 h nebo ji zašlete e-mailem (athena@athena.cz) nebo poštou (Jazyková škola ATHENA, K. Světlé 3366, 767 01 Kroměříž).

Následně Vás pozveme k převzetí Rozhodnutí o přijetí ke studiu.


Všechny aktuality
Nabízíme služby

Překlady a tlumočení

Více informací
Nabízíme služby

Individuální kurzy

Více informací

FCE - jazykové zkoušky Cambridge


Zkouška FCE je pro všechny, jejichž znalost angličtiny umožňuje její efektivní využití v mnoha každodenních situacích, mimo jiné v práci a během výuky.


Získejte certifikaci FCE