Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Bojujeme proti stereotypům na trhu práce


Základní údaje o projektu

 registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011636

doba realizace projektu: 1. ledna 2020 až 30. června 2022 

Popis projektu

Projekt je zaměřen na zlepšení postavení žen s malými dětmi na trhu práce v okrese Zlín. 

Projekt je zaměřen na snižování genderové nerovnosti na trhu práce v regionu zlínska a napomůže ženám ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře vzdělávání žen, ke kariérnímu postupu žen a odstranění rozdílu v odměňování za stejnou práci, ke zvýšení zaměstnanosti žen po přerušení pracovní kariéry z důvodu péče o děti, k využívání flexibilních forem práce jako formy podpory slaďování, k překonávání genderových stereotypů a ke snížení diskriminace a nerovnosti na trhu práce.

 

Cíle projektu

 • podpořit 35 osob účastí v projektu
 • zprostředkovat vhodné zaměstnání pro 8 osob s využitím flexibilních forem práce
 • podpořit zaměstnanvatele vytvořením pracovního místa s využitím flexibilních forem práce

 

Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s malými dětmi v okrese Zlín, převážně tedy ženy s dětmi do zahájení povinné školní docházky. Tuto cílovou skupinu můžeme rozdělit do 2 skupin:

1. Ženy, které se vracejí po  ukončení mateřské/rodičovské dovolené na pracovní trh a z různých důvodů nemají zaměstnavatele (ukončení pracovního poměru na dobu určitou, likvidace firmy aj.).

2. Ženy s dětmi do zahájení povinné školní docházky, které ztratily zaměstnání a jsou z velké části dlouhodobě nezaměstnané, většinou s nevhodnou kvalifikací.

 

Aktivity projektu

Všechny aktivity projektu jsou navrženy tak, aby byly ku prospěchu cílové skupině, čili aby z každé aktivity projektu účastníci projektu něco získali - získali nové kompetence, vědomosti, dovednosti, nové sociální impulsy, nové příklady atd.

KA01 Právní a psychologické poradenství zaměřené na genderovou diskriminaci 

KA02 Právní a psychologické poradenství zaměřené na genderovou diskriminaci - konzultace

KA03 Žena manažerka - koučovací program

KA04 Management mateřské a rodičovské dovolené - zaměstnávání žen na zkrácené úvazky

KA05 Management mateřské a rodičovské dovolené - zaměstnávání žen na DPČ

 

Realizátor projektu

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

IČ: 253 44 412

Tovačovského 337/9, Kroměříž

 

Partner projektu

Jazyková škola ATHENA s.r.o.

IČ: 253 39 702

Karolíny Světlé 3366/6, Kroměříž

 

Kontaktní osoba

Mgr. Marek Ginter

ginter@athena.cz

+420 774 408 416

http://www.athena.cz

 

Tisková zpráva č. 1

 

Aktivity projektu

1. Žena manažerka – koučovací program – 1. skupina (týmový koučink)

 • termín: 21. 1. 2020 – 11. 2. 2020
 • vstoupilo: 5 účastnic
 • úspěšně ukončilo: 5 účastnice

2. Žena manažerka – koučovací program – 2. skupina (týmový koučink)

 • termín: 18. 2. 2020 – 18. 5. 2020
 • vstoupily: 4 účastnice
 • úspěšně ukončily: 4 účastnice

3. Nástup do zaměstnání

 • termín: 2. 3. 2020
 • nastoupila: 1 účastnice

4. Žena manažerka – koučovací program – 3. skupina (týmový koučink)

 • termín: 19. 5. 2020 – 9. 6. 2020
 • vstoupily: 3 účastnice
 • úspěšně ukončily: 3 účastnice

5. Žena manažerka – koučovací program – 4. skupina (týmový koučink)

 • termín: 16. 6. 2020 – 7. 7. 2020
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončily: 2 účastnice

6. Žena manažerka – koučovací program – 5. skupina (týmový koučink)

 • termín: 3. 9. 2020 – 24. 9. 2020
 • vstoupilo: 5 účastnic
 • úspěšně ukončilo: 5 účastnic

7. Žena manažerka – koučovací program – 6. skupina (týmový koučink)

 • termín: 1. 10. 2020 – 10. 12. 2020
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

8. Žena manažerka – koučovací program – 7. skupina (týmový koučink)

 • termín: 12. 1. 2021 – 2. 2. 2021
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončily: 2 účastnice

9. Žena manažerka – koučovací program – 8. skupina (týmový koučink)

 • termín: 16. 2. 2021 – 16. 3. 2021
 • vstoupilo: 6 účastnic
 • úspěšně ukončilo: 6 účastnic

10. Nástup do zaměstnání

 • termín: 1. 4. 2021
 • nastoupila: 1 účastnice

11. Žena manažerka – koučovací program – 9. skupina (týmový koučink)

 • termín: 30. 3. 2021 – 22. 4. 2021
 • vstoupily: 3 účastnice
 • úspěšně ukončily: 3 účastnice

12. Žena manažerka – koučovací program – 10. skupina (týmový koučink)

 • termín: 4. 5. 2021 – 2. 6. 2021
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

13. Žena manažerka – koučovací program – 11. skupina (týmový koučink)

 • termín: 9. 6. 2021 – 29. 6. 2021
 • vstoupily: 4 účastnice
 • úspěšně ukončily: 4 účastnice

14. Žena manažerka – koučovací program – 12. skupina (týmový koučink)

 • termín: 20. 9. 2021 – 11. 10. 2021
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

15. Nástup do zaměstnání

 • termín: 1. 11. 2021
 • nastoupila: 1 účastnice

16. Žena manažerka – koučovací program – 13. skupina (týmový koučink)

 • termín: 7. 12. 2021 – 4. 1. 2022
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

17. Nástup do zaměstnání

 • termín: 3. 1. 2022
 • nastoupily: 2 účastnice

18. Žena manažerka – koučovací program – 14. skupina (týmový koučink)

 • termín: 19. 1. 2022 – 3. 2. 2022
 • vstoupila: 1 účastnice
 • úspěšně ukončila: 1 účastnice

19. Žena manažerka – koučovací program – 15. skupina (týmový koučink)

 • termín: 14. 3. 2022 – 6. 4. 2022
 • vstoupila: 2 účastnice
 • úspěšně ukončila: 2 účastnice

20. Právní a psychologické poradenství zaměřené na genderovou diskriminaci – 1. skupina (týmový koučink)

 • termín: 2. 5. 2022 – 26. 5. 2022
 • vstoupilo: 5 účastnic
 • úspěšně ukončilo: 5 účastnic

21. Právní a psychologické poradenství zaměřené na genderovou diskriminaci – 2. skupina (týmový koučink)

 • termín: 2. 6. 2022 – 22. 6. 2022
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončily: 2 účastnice

Jazyková škola ATHENA

Oskol 433
767 01 Kroměříž

© 2024 ATHENA - Všechna práva vyhrazena | Změnit nastavení cookies

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign