Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Bojujeme proti stereotypům na trhu práce


Základní údaje o projektu

 registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011636

doba realizace projektu: 1. ledna 2020 až 30. června 2022 

Popis projektu

Projekt je zaměřen na zlepšení postavení žen s malými dětmi na trhu práce v okrese Zlín. 

Projekt je zaměřen na snižování genderové nerovnosti na trhu práce v regionu zlínska a napomůže ženám ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře vzdělávání žen, ke kariérnímu postupu žen a odstranění rozdílu v odměňování za stejnou práci, ke zvýšení zaměstnanosti žen po přerušení pracovní kariéry z důvodu péče o děti, k využívání flexibilních forem práce jako formy podpory slaďování, k překonávání genderových stereotypů a ke snížení diskriminace a nerovnosti na trhu práce.

 

Cíle projektu

 • podpořit 35 osob účastí v projektu
 • zprostředkovat vhodné zaměstnání pro 8 osob s využitím flexibilních forem práce
 • podpořit zaměstnanvatele vytvořením pracovního místa s využitím flexibilních forem práce

 

Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s malými dětmi v okrese Zlín, převážně tedy ženy s dětmi do zahájení povinné školní docházky. Tuto cílovou skupinu můžeme rozdělit do 2 skupin:

1. Ženy, které se vracejí po  ukončení mateřské/rodičovské dovolené na pracovní trh a z různých důvodů nemají zaměstnavatele (ukončení pracovního poměru na dobu určitou, likvidace firmy aj.).

2. Ženy s dětmi do zahájení povinné školní docházky, které ztratily zaměstnání a jsou z velké části dlouhodobě nezaměstnané, většinou s nevhodnou kvalifikací.

 

Aktivity projektu

Všechny aktivity projektu jsou navrženy tak, aby byly ku prospěchu cílové skupině, čili aby z každé aktivity projektu účastníci projektu něco získali - získali nové kompetence, vědomosti, dovednosti, nové sociální impulsy, nové příklady atd.

KA01 Právní a psychologické poradenství zaměřené na genderovou diskriminaci 

KA02 Právní a psychologické poradenství zaměřené na genderovou diskriminaci - konzultace

KA03 Žena manažerka - koučovací program

KA04 Management mateřské a rodičovské dovolené - zaměstnávání žen na zkrácené úvazky

KA05 Management mateřské a rodičovské dovolené - zaměstnávání žen na DPČ

 

Realizátor projektu

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

IČ: 253 44 412

Tovačovského 337/9, Kroměříž

 

Partner projektu

Jazyková škola ATHENA s.r.o.

IČ: 253 39 702

Karolíny Světlé 3366/6, Kroměříž

 

Kontaktní osoba

Mgr. Marek Ginter

ginter@athena.cz

+420 774 408 416

http://www.athena.cz

 

Tisková zpráva č. 1

 

Aktivity projektu

1. Žena manažerka – koučovací program – 1. skupina (týmový koučink)

 • termín: 21. 1. 2020 – 11. 2. 2020
 • vstoupilo: 5 účastnic
 • úspěšně ukončilo: 5 účastnice

2. Žena manažerka – koučovací program – 2. skupina (týmový koučink)

 • termín: 18. 2. 2020 – 18. 5. 2020
 • vstoupily: 4 účastnice
 • úspěšně ukončily: 4 účastnice

3. Nástup do zaměstnání

 • termín: 2. 3. 2020
 • nastoupila: 1 účastnice

4. Žena manažerka – koučovací program – 3. skupina (týmový koučink)

 • termín: 19. 5. 2020 – 9. 6. 2020
 • vstoupily: 3 účastnice
 • úspěšně ukončily: 3 účastnice

5. Žena manažerka – koučovací program – 4. skupina (týmový koučink)

 • termín: 16. 6. 2020 – 7. 7. 2020
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončily: 2 účastnice

 

Jazyková škola ATHENA

Tovačovského 337
767 01 Kroměříž

© 2020 ATHENA - Všechna práva vyhrazena

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign