Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Vytvoření a ověření programu dalšího vzdělávání v odborném cizím jazyce v elektro průmyslu


Základní údaje o projektu

název projektu: Vytvoření a ověření programu dalšího vzdělávání v odborném cizím jazyce v elektro průmyslu

registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/05.0012

částka: 1 293 091,20 Kč

doba realizace projektu: 1. říjen 2013 až 31. březen 2015

Popis projektu

Cílem projektu je rozvoj nabídky vzdělávacích programů v oblasti dalšího vzdělávání pro pracovníky v elektro průmyslu ve Zlínském kraji.

V rámci projektu bude vytvořen vzdělávací program dalšího vzdělávání "Výuka odborného anglického jazyka v elektroprůmyslu" a tento bude pilotně ověřen. Ke vzdělávacímu programu budou vytvořeny studijní opory včetně e-learningu a zpracována kompletní metodická podpora:

1. Test vstupních znalostí

2. Učební osnovy

3. Metodická příručka - prezenční výuka

4. Metodická příručka - distanční texty

5. Výukové texty - Student's book

6. Výukové texty - Workbook

7. Prezentace k výuce

8. Závěrečné ověření získaných znalostí a dovedností

 

Vzdělávací program bude složený ze 3 vzdělávacích modulů v návaznosti na aktuální potřeby zaměstnavatelů elektro společností ve Zlínském kraji:

1. Elektrotechnické součástky

2. Elektrotechnická zařízení

3. Výrobní zařízení v elektrotechnice

 

Moduly jsou koncipovány jako komplexní celky s cílem posílit jazykové znalosti zaměstanaců.

Zvolené vzdělávací moduly odpovídají novým trendům v elektro průmyslu a měnícím se požadavkům na kompetence zaměstnanců.

Hlavní aktivity projektu:

  • sestavit realizační tým;
  • vypracovat jednotnou metodiku tvorby a sestavení obsahu modulů;
  • vypracovat metodiku pro distanční formu studia;
  • vytvořit curriculum modulů;
  • zprovoznit e-learning podporu pro studium a řízení studia;
  • pilotní ověření programu;

Projekt navazuje na národní systémy celoživotního (dalšího) vzdělávání a na strategické dokumenty Zlínského kraje.

Cíle projektu

Základním cílem projektu je rozvoj vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání dospělých prostřednictvím nabídky prezenčního vzdělávacího programu dalšího vzdělávání v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů v elektro průmyslu ve Zlínském kraji.

Cíle projektu budou naplněny vytvořením 1 vzdělávacího programu složeného ze 3 modulů a jejich pilotním ověřením za účelem rozšíření znalostí účastníků dalšího vzdělávání dospělých v oblasti odborného cizího jazyka v elektro průmyslu.

Do pilotního ověřování plánujeme zapojit 15 účastníků ve 3 modulech.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci firem zabývající se elektro výrobou a její distribucí ve Zlínském kraji. Jde o osoby ve věku 18-64 let, které žijí nebo pracují v kraji a již dokončily své počáteční vzdělávání a vstoupily na trh práce.

Region

Zlínský kraj

Realizátor projektu

Jazyková škola ATHENA s.r.o.

IČ: 25339702

K. Světlé 3366

Kroměříž

767 01

Zkušenosti z realizace projektu

3 vzdělávacích modulů se zúčastnilo celkem 18 účastníků. Tito zvládli požadavky na docházku (min 80%) a všichni splnili požadavky na úspěšné absolvování vzdělávacích modulů, tj. absolvovali úspěšně záverečný test (s průměrným hodnocením úspěšnosti ve výši 82%) a zvládli odbornou konverzaci s hodnocením vyhověl.

 Tiskové zprávy z realizace projektu

Tisková zpráva 1

Tisková zpráva 2

Tisková zpráva 3

Jazyková škola ATHENA

Oskol 433
767 01 Kroměříž

© 2024 ATHENA - Všechna práva vyhrazena | Změnit nastavení cookies

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign