Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Maminky - pomůžeme Vám najít práci


Základní údaje o projektu

registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010462

doba realizace projektu: 1. listopadu 2019 až 30. dubna 2022 

Popis projektu

Projekt je zaměřen na řešení problémů lokální nezaměstnanosti v oblasti MAS Střední Haná.

Cílová skupina (osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené) projektu bude podporována a vedena k hledání pracovního uplatnění u lokálních zaměstnavatelů dle jejich potřeb formou skupinového a individuálního poradenství, formou dalšího vzdělávání (rekvalifikační kurzy) a formou zprostředkování zaměstnání při vytváření udržitelných pracovních míst.

Cílem projektu je pomoci ženám na nebo po rodičovské dovolené se znovuzačleněním na trh práce, se zvýšením jejich kvalifikace a nalezením pro ně vhodného pracovního uplatnění.

 

Cíle projektu

  • podpořit 25 osob účastí v projektu
  • podpořit 5 osob úspěšným absolvováním rekvalifikačního kurzu
  • zprostředkovat vhodné zaměstnání pro 3 osoby s využitím flexibilních forem práce

 

Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

 

Aktivity projektu

KA1 Aktivizační program 

KA2 Profesní poradenství

KA3 Rekvalifikace a profesní vzdělávání

KA4 Individuální poradenství při hledání zaměstnání

KA5 Zprostředkování zaměstnání - flexibilní formy práce

 

Realizátor projektu

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

IČ: 253 44 412

Tovačovského 337/9, Kroměříž

 

Partner projektu

Jazyková škola ATHENA s.r.o.

IČ: 253 39 702

Karolíny Světlé 3366/9, 767 01  Kroměříž

IČ: 253 39 702

 

Kontaktní osoba

Mgr. Marek Ginter

ginter@athena.cz

+420 774 408 416

http://www.athena.cz

 

Tisková zpráva č. 1

 

Aktivity projektu

1. Aktivizační program - 1. skupina

  • termín: 26. 11. 2019 – 10. 12. 2019
  • vstoupily: 2 účastnice
  • úspěšně ukončily: 2 účastnice

2. Aktivizační program – 2. skupina

  • termín: 14.2. 2020 – 27.2.2020
  • vstoupily: 2 účastnice
  • úspěšně ukončily: 2 účastnice

 

 

Jazyková škola ATHENA

Tovačovského 337
767 01 Kroměříž

© 2020 ATHENA - Všechna práva vyhrazena

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign