Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Návrat žen do práce


Základní údaje o projektu

registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003375

doba realizace projektu: 1. ledna 2017 až 31. prosince 2018 

Popis projektu

Projekt je zaměřen na zlepšení postavení 70 žen s malými dětmi na trhu práce v okrese Kroměříž. 

Projekt podpoří rovnost žen a mužů na trhu práce a napomůže ženám ke slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, k podpoře vzdělávání za účelem zvýšení zaměstnanosti žen po přerušení pracovní kariéry z důvodu péče o děti, ke zvýšení využívání flexibilních forem práce jako forem podpory slaďování, ke snížení pracovní diskriminace  na trhu práce a k překonávání genderových stereotypů.

 

Cíle projektu

 • podpořit 70 osob účastí v projektu
 • podpořit 21 osob úspěšným absolvováním rekvalifikačního kurzu
 • zprostředkovat vhodné zaměstnání pro 10 osob
 • podpořit 6 zaměstnanvatelů vytvořením pracovního místa s využitím flexibilních forem práce

 

Cílové skupiny

Cílová skupina projektu budou ženy v okrese Kroměříž ohrožené na trhu práce - ženy s dětmi mladšími 15 let. Tuto cílovou skupinu můžeme rozdělit do 2 skupin:

1. Ženy, které se vracejí po  ukončení mateřské/rodičovské dovolené na pracovní trh a z různých důvodů nemají zaměstnavatele (ukončení pracovního poměru na dobu určitou, likvidace firmy aj.).

2. Ženy s dětmi mladšími 15 let, které ztratily zaměstnání a jsou z velké části dlouhodobě nezaměstnané, většinou s nevhodnou kvalifikací.

 

Aktivity projektu

Všechny aktivity projektu jsou navrženy tak, aby byly ku prospěchu cílové skupině, čili aby z každé aktivity projektu účastníci projektu něco získali - získali nové kompetence, vědomosti, dovednosti, nové sociální impulsy, nové příklady atd.

1. Realizace vstupního bloku

2. Aktivizační program

3. Bilanční diagnostika

4. Profesní poradenství

5. Finanční gramotnost

6. Projektové řízení

7. Odborné vzdělávání dle potřeb regionu

8. Individuální poradenství při hledání zaměstnání

9. Zprostředkování zaměstnání - flexibilní formy práce

 

Realizátor projektu

Jazyková škola ATHENA s.r.o.

IČ: 253 39 702

Karolíny Světlé 3366/6

Kroměříž

767 01

 

Kontaktní osoba

Mgr. Marek Ginter

ginter@athena.cz

+420 774 408 416

http://www.athena.cz

 

Aktivity projektu

1. Aktivizační program - 1. skupina

 • termín: 24. 1. 2017 – 7. 2. 2017
 • vstoupilo: 7 účastnic
 • úspěšně ukončilo: 7 účastnic

 2. Aktivizační program - 2. skupina

 • termín: 21. 2. 2017 – 7. 3. 2017
 • vstoupily: 2 účastnice
 • úspěšně ukončily: 2 účastnice

3. Aktivizační program - 3. skupina

 • termín: 25. 4. 2017 – 9. 5. 2017
 • vstoupily: 4 účastnice
 • úspěšně ukončily: 4 účastnicw

4. Aktivizační program - 4. skupina

 • termín: 23. 5. 2017 – 8. 6. 2017
 • vstoupilo: 7 účastnic
 • úspěšně ukončilo: 6 účastnic

Jazyková škola ATHENA

Oskol 433
767 01 Kroměříž

© 2022 ATHENA - Všechna práva vyhrazena | Změnit nastavení cookies

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign