Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Maminky chtějí pracovat


 

 Základní údaje o projektu

 registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003473

doba realizace projektu: 1. dubna 2017 až 31. března 2019 

Popis projektu

Projekt je zaměřen na zlepšení postavení 70 žen s malými dětmi na trhu práce v okrese Zlín. 

Projekt podpoří rovnost žen a mužů na trhu práce a napomůže ženám ke slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, k podpoře vzdělávání za účelem zvýšení zaměstnanosti žen po přerušení pracovní kariéry z důvodu péče o děti, ke zvýšení využívání flexibilních forem práce jako forem podpory slaďování, ke snížení pracovní diskriminace  na trhu práce a k překonávání genderových stereotypů.

 

Cíle projektu

  • podpořit 70 osob účastí v projektu
  • podpořit 30 osob úspěšným absolvováním rekvalifikačního kurzu
  • zprostředkovat vhodné zaměstnání pro 10 osob
  • podpořit 4 zaměstnanvatele vytvořením pracovního místa s využitím flexibilních forem práce

 

Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s malými dětmi v okrese Zlín ohrožení na trhu práce - převážně tedy ženy s dětmi do zahájení povinné školní docházky. Tuto cílovou skupinu můžeme rozdělit do 2 skupin:

1. Ženy, které se vracejí po  ukončení mateřské/rodičovské dovolené na pracovní trh a z různých důvodů nemají zaměstnavatele (ukončení pracovního poměru na dobu určitou, likvidace firmy aj.).

2. Ženy s dětmi do zahájení povinné školní docházky, které ztratily zaměstnání a jsou z velké části dlouhodobě nezaměstnané, většinou s nevhodnou kvalifikací.

 

Aktivity projektu

Všechny aktivity projektu jsou navrženy tak, aby byly ku prospěchu cílové skupině, čili aby z každé aktivity projektu účastníci projektu něco získali - získali nové kompetence, vědomosti, dovednosti, nové sociální impulsy, nové příklady atd.

1. Aktivizační program

2. Profesní poradenství

3. Bilanční diagnostika

4. Finanční gramotnost

5. Projektové řízení

6. Odborné semináře dle potřeb regionu

7. Odborné vzdělávání dle potřeb regionu

8. Individuální poradenství při hledání zaměstnání

9. Zprostředkování zaměstnání - flexibilní formy práce

 

Realizátor projektu

Jazyková škola ATHENA s.r.o.

IČ: 253 39 702

Kvítková 4703, 760 00  Zlín

 

Kontaktní osoba

Mgr. Marek Ginter

ginter@athena.cz

+420 774 408 416

http://www.athena.cz

 

Aktivity projektu

1. Aktivizační program - 1. skupina

  • termín: 11. 4. 2017 – 27. 4. 2017
  • vstoupilo: 6 účastnic
  • úspěšně ukončilo: 6 účastnic

 2. Aktivizační program - 2. skupina

  • termín: 11. 5. 2017 – 23. 5. 2017
  • vstoupily: 4 účastnice
  • úspěšně ukončily: 4 účastnice

Jazyková škola ATHENA

Oskol 433
767 01 Kroměříž

© 2024 ATHENA - Všechna práva vyhrazena | Změnit nastavení cookies

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign